Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava

Publikované: 30.08.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Dnešným dňom pokračujeme v modernizácii ciest v trnavskej župe. Firmy, ktoré budú realizovať opravy, si prebrali Krajinský most v Piešťanoch a úsek cesty Podbranč – Myjava a v najbližších dňoch začnú s rekonštrukčnými prácami,“ povedal Jozef Viskupič.

krajinský most TTSK

Odovzdávanie cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta v Piešťanoch

Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta v Piešťanoch –I. etapa

  • celková výška oprávnených výdavkov: 2 052 003,63 €
  • z toho spolufinancovanie z EFRR: 1 744 203,09 € (85%)
  • spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 205 200,36€ (10%)
  • spolufinancovanie z vlastných zdrojov TTSK: 102 600,18€ (5%)

Projekt zlepší stavebno-technický stav cestnej komunikácie s dopadom na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, skvalitní dostupnosť územia na nadradenú cestnú sieť - diaľnicu D1, ako aj do okresného mesta Piešťany.

Projekt má výrazný dopad na širšie územie a prepojenie centier osídlenia v rámci Trnavského a Nitrianskeho kraja, okresných miest Piešťany a Topoľčany.
podbranc_TTSK

Odovzdávanie cesty II/581Podbranč -Myjava

Modernizácia cesty II/581Podbranč -Myjava

  • celková výška oprávnených výdavkov: 3 054 346,96€
  • z toho spolufinancovanie z EFRR: 2 596 194,92€ (85%)
  • spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 305 434,69€ (10%)
  • spolufinancovanie z vlastných zdrojov TTSK: 152 717,35€ (5%)

Rekonštrukciou a modernizáciou cesty sa zvýši bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, prispejeme k zníženiu nehodovosti, energetickej náročnosti dopravy a negatívnych dopadov na životné prostredie.

Zároveň sa zlepšia podmienky pre verejnú osobnú dopravu - modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok, budú doplnené dopravné značenia, zariadenia a záchytné systémy.

Skvalitní sa protišmyková odolnosť asfaltov, zlepší sa dlhodobá reflexnosť vodorovného dopravného značenia a inštalujú sa prvky pasívnej bezpečnosti (merače rýchlosti a teploty, tlmiče nárazov, dopravné gombíky a podobne).

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW