Trnavská župa začína s rekonštrukciu Krajinského mosta v Piešťanoch a úseku cesty Podbranč - Myjava

Publikované: 28.08.2019/ Aktualizované: 21.02.2022
„Dnešným dňom pokračujeme v  modernizácii ciest v trnavskej župe. Firmy, ktoré budú realizovať opravy, si prebrali Krajinský most v Piešťanoch a úsek cesty Podbranč – Myjava a v najbližších dňoch začnú s rekonštrukčnými prácami,“ povedal Jozef Viskupič.

Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta v Piešťanoch –I. etapa
celková výška oprávnených výdavkov:         2 052 003,63 €
z toho spolufinancovanie z EFRR:             1 744 203,09 €      (85%)
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:        205 200,36€    (10%)
spolufinancovanie z vlastných zdrojov TTSK:     102 600,18€      (5%)

Projekt zlepší  stavebno-technický  stav  cestnej  komunikácie  s dopadom  na  zvýšenie  bezpečnosti  a  plynulosti  cestnej  premávky,  skvalitní dostupnosť územia na nadradenú cestnú sieť - diaľnicu D1, ako aj do okresného mesta Piešťany.
Projekt má výrazný dopad na širšie územie a prepojenie centier osídlenia  v  rámci  Trnavského  a  Nitrianskeho  kraja,  okresných  miest  Piešťany  a Topoľčany.

Modernizácia cesty II/581Podbranč -Myjava
celková výška oprávnených výdavkov:         3 054 346,96€
z toho spolufinancovanie z EFRR:            2 596 194,92€      (85%)
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:         305 434,69€    (10%)
spolufinancovanie z vlastných zdrojov TTSK:     152 717,35€      (5%)
Rekonštrukciou a modernizáciou cesty sa zvýši  bezpečnosti a plynulosti  cestnej premávky, prispejeme k zníženiu nehodovosti, energetickej náročnosti dopravy a negatívnych dopadov na životné prostredie.
Zároveň sa zlepšia podmienky pre verejnú osobnú dopravu - modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok, budú doplnené  dopravné značenia,  zariadenia  a záchytné  systémy.
Skvalitní sa protišmyková odolnosť asfaltov, zlepší sa dlhodobá reflexnosť  vodorovného  dopravného  značenia  a inštalujú  sa  prvky  pasívnej  bezpečnosti (merače  rýchlosti  a teploty,  tlmiče  nárazov,  dopravné  gombíky  a podobne).
 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW