Trnavský objektív 2013

Publikované: 15.11.2013/ Aktualizované: 21.02.2022

V podvečer 21.marca 2013 sa v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave stretli ľudia, ktorým učarovala fotografia. Dôvodom bolo slávnostné otvorenie  43. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavský objektív 2013.
V úvode vernisáže prítomných privítala hudobným pozdravom Detská ľudová hudba Muzička, pôsobiaca pri DFS Drienka v Trnave. V podaní talentovanej speváčky Elišky Krchňákovej, viacnásobnej laureátky celoštátnej súťaže Slávik Slovenska, si účastníci vypočuli zmes slovenských ľudových piesní.
Kurátorom výstavy bol Mgr. Fero Tomík, ktorý v krátkosti priblížil obsahovo i tematicky úroveň súťažných fotografických prác.  Do súťaže bolo zaslaných 501 fotografií a 8 multimediálnych prezentácií fotografií od 74 autorov. Súťaž sa uskutočnila v troch vekových skupinách – do 16 rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov. Autori mali možnosť súťažiť v troch kategóriách – čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Z celkového počtu fotografií bolo 298 farebných a 203 čiernobielych. Kvantitou, ale i kvalitou vystavovaných prác sa podľa slov predsedu poroty Mgr. Tomíka, blížime k celoštátnej výstave. Tematicky a žánrovo boli zastúpené všetky fotografické druhy. Krásne podoby krajiny - realistické i štylizované, dotvorené počítačovou technológiou, architektonické skvosty Trnavy, či iných miest, priam graficky riešené detaily architektúry. Nechýbala portrétna tvorba, zátišia, figurálne kompozície, reportážna fotografia, skvelý sociálny dokument, meditatívne obrazy abstraktnej fotografie, ale i experimentálna fotografia – kombinácia farebnej a čiernobielej fotky dotvorená výtvarnou technikou. To všetko mala možnosť vidieť porota v zložení Mgr. František Tomík - umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg, Mgr. Pavel Pecha - umelecký fotograf a Mgr. art. Roman Pavlovič - umelecký fotograf.
Vývoj fotografie ide stále dopredu. Inak to nie je ani v neprofesionálnej fotografii. Ovplyvňujú ju nielen spoločenské, ale i technické procesy. V súčasnej dobe disponujeme modernými fotoaparátmi s ešte modernejšími objektívmi a zrkadlovkami. Umenie však nie je fotiť len s modernou technikou. Cit pre správne zaostrenie a načasovanie nemá každý majiteľ fotoaparátu. A práve túto neľahkú zodpovednú úlohu – vybrať a oceniť najlepšie fotografie, dostali členovia poroty. Vybrať fotografické práce, ktoré budú reprezentovať náš región v krajskom kole súťaže AMFO v júni v Skalici a ďalej v celoštátnom kole. Porota taktiež zostavila výstavnú kolekciu, zloženú z 333 fotografií, ktoré majú možnosť vidieť návštevníci Západoslovenského múzea do 20. mája 2013.
Podujatie  pripravilo Trnavské osvetové stredisko, Mesto Trnava, Západoslovenské múzeum v Trnave a finančne výstavu podporili partneri SACHS Slovakia, a.s. Trnava, COOP Jednota Trnava, s.d.  a spoločnosť Mrva & Stanko.

OCENENIA
1. SKUPINA – AUTORI DO 16  ROKOV
Cena
Lujza Stopková za súbor čiernobielych a farebných fotografií
Čestné uznanie
Richard Blaškovič za súbor farebných fotografií „Príbeh"

2. SKUPINA – AUTORI OD 16 DO 21 ROKOV
Čiernobiela fotografia
Čestné uznanie
Ema Lančaričová za súbor fotografií
Farebná fotografia
2 ceny bez určenia poradia
Matúš Koprda za súbor fotografií „Trnavské strašidlá"
Gréta Zubová za predloženú kolekciu fotografií
Čestné uznania
Natália Jakubcová za súbor fotografií „Po živote"
Martin Záhončík za súbor fotografií „Motokros"

3. SKUPINA – AUTORI NAD 21 ROKOV
Čiernobiela fotografia
4 ceny bez určenia poradia
Veronika Bahnová za súbor fotografií „Európa ľuďom" v tematickej kategórii: Európsky rok občanov
Sabína Djasníková za súbor fotografií
Zuzana Horváthová za súbory fotografií „Tichý príbeh" a „Antifemi"
Marián Špajdel za súbory fotografií „Návrat", „Obrazy (zo) zeme" a za súbor „Religioso" v tematickej kategórii: 1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila  Metoda na územie Veľkej Moravy
Čestné uznania
Juraj Marec za súbory fotografií „Bicicletta" a „Betlehemské svetlo"
Milan Marônek za súbor fotografií „Apatieka"
Jiří Svoboda za súbor fotografií „Hladné ruky stromov"
Peter Vráblik za súbory fotografií
Farebná fotografia
5 cien bez určenia poradia
Zuzana Horváthová za súbor fotografií „Detstvo (HIV) pozitívne"
Karol Križan za súbor fotografií „Spomienky na zimu"
Vladimír Lužinský za súbory fotografií „Priestory spred liet", „Kompozícia" a „Matkin džbán"
Verner Scheibenreif za kolekciu fotografií
Eleonóra Szombatová za súbor fotografií
Čestné uznania
Veronika Bahnová za súbor fotografií „Štruktúry"
Ernest Koppon za súbor fotografií „Klopačka – príbeh zo Španej doliny"
Juraj Marec za súbor fotografií „La vida orange"
Rastislav Novota za kolekciu fotografií
Marián Špajdel za súbor fotografií „Street art"
Multimediálna prezentácia fotografií
Cena
Milan Marônek za prezentáciu „Keď múzy mlčia"
Čestné uznanie
Zuzana Bezáková za prezentáciu „Z vernisáže"

Milada Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW