Trnavský samosprávny kraj bude ďalej brániť majetok Letiska Piešťany pred vyplatením nemorálnych odmien a „zlatých padákov“

Publikované: 04.04.2019/ Aktualizované: 21.02.2022
4. 4. 2019 – Vedenie Trnavského samosprávneho kraja rešpektuje rozhodnutie Okresného súdu Piešťany vo veci vyplatenia odmien bývalému členovi predstavenstva spoločnosti Letisko Piešťany a. s. Vladimírovi Krátkemu. Aj napriek faktu, že súd uznal V.Krátkemu tento nárok, trnavská župa stále trvá na tom, že vyplatenie odmien ľuďom, ktorí priviedli letisko na pokraj zániku, je nehorázny a nemorálny a jednoznačne v rozpore s verejným záujmom. 

Bývalý manažment letiska zanechal spoločnosť s celkovým dlhom 2,3 mil. € a dnes si niektorí jeho členovia súdnou cestou vymáhajú, za toto svoje pôsobenie, obrovské finančné odmeny. Dokonca, v jednom prípade, si dotknutá osoba žiada s úrokmi z omeškania až 51 tis. €, a to len za jednu účasť na rokovaní predstavenstva spoločnosti. 
Trnavská župa podnikne všetky potrebné kroky, aby ochránila finančné prostriedky daňových poplatníkov. Vedenie TTSK momentálne zvažuje ďalšie právne kroky a po dohode s vedením Letiska Piešťany sa voči tomuto rozhodnutiu sa odvolá.
Podľa súdu musí spoločnosť Letisko Piešťany vyplatiť súčasnému hlavnému kontrolórovi Mesta Trnava Vladimírovi Krátkemu odmeny vo výške viac ako 38 tis. €, plus úroky z omeškania. Úroky môžu dosiahnuť až 15 tis. €. 
Vladimír Krátky bol ako člen predstavenstva na 22 zasadnutiach, jedna jeho účasť teda vychádza v priemere na 1 700 €. Aj s úrokmi a ďalšími poplatkami to má vyjsť na takmer 2 300 € za jednu jeho „audienciu". Nie je jasné, čo vlastne za tie obrovské peniaze robil, keďže letisku nijako nepomohol, naopak letisko smerovalo k totálnemu úpadku.
Celková výška nevyplatených odmien bývalým členom vedenia letiska, aj s úrokmi z omeškania, prekračuje čiastku pol milióna eur. Finančné záväzky bývalých členov orgánov letiskovej spoločnosti uznal podpisom ešte bývalý predseda TTSK Tibor Mikuš. Práve toto uznanie záväzku je jedným z dôvodov, na základe ktorého si bývalí členovia orgánov letiska, nárokujú na súde ich vyplatenie. 
V tomto kontexte treba upozorniť, že aktuálni členovia tých istých orgánov, pracujú bez nároku na odmenu a výsledkom ich práce, v kontraste so žalujúcimi je, že letisko sa konsoliduje, intenzívne sa pracuje na jeho rozvoji, čoho dôkazom je organizácia Festivalu letectva, či historicky prvých charterových letov z Piešťan do Turecka a Egypta. 
 
Jozef Viskupič, 
predseda Trnavského samosprávneho kraja

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW