Trnavský župan J. Viskupič zvažuje podanie trestného oznámenia v súvislosti so zisteniami o piešťanskom letisku

Publikované: 05.04.2018/ Aktualizované: 21.02.2022

5. 4. 2018 – Župan Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič sa zúčastnil dnešného súdneho pojednávania v Piešťanoch. Bývalý člen predstavenstva piešťanského letiska a dnes hlavný kontrolór mesta Trnava Vladimír Krátky žiada od spoločnosti vyplatenie odmien vo výške 38 tisíc eur. Aj s ďalšími poplatkami by to celkovo malo byť takmer 50 tisíc eur. Na základe tohto prípadu i ďalších zistení, ktoré súvisia s hospodárením na piešťanskom letisku, župan zvažujeme podanie trestného oznámenia.

DNEŠNÝ SÚD A ĎALŠIE OBROVSKÉ ODMENY

„Pán Krátky bol na 22 zasadnutiach predstavenstva, jeho účasť na jednom zasadnutí teda má stáť daňových poplatníkov 1 700 eur. Aj s úrokmi a ďalšími poplatkami to má vyjsť na takmer 2 300 eur za jednu jeho ,audienciu'. Nie je mi jasné, čo vlastne za tie obrovské peniaze robil, keďže letisku nijako nepomohol, naopak letisko smerovalo k totálnemu úpadku," hovorí trnavský župan Jozef Viskupič. Ten napĺňa jeden z predvolebných sľubov - že záchrana a následný rozvoj piešťanského letiska budú patriť medzi priority župy.

Vladimír Krátky pôsobil v predstavenstve letiska od júna 2009 do októbra 2012, keď letisku šéfoval vtedajší predseda TTSK Tibor Mikuš. Krátky bol nominantom ministra dopravy Ľ. Vážneho. Po pôsobení v letisku sa stal prednostom Obvodného úradu Trnava, dnes je hlavným kontrolórom mesta Trnava.

Takýto človek má strážiť efektívne a zákonné nakladanie s financiami v krajskom meste? Sú toto dobré referencie pre zastávanie takejto dôležitej funkcie?" pýta sa J. Viskupič. „Tiež upozorňujem, že pán Krátky žiada odmeny aj za obdobie, keď už pracoval na Obvodnom úrade, čo je v rozpore so zákonom."

Viskupič spomenul aj prípad členky predstavenstva, ktorá si nárokuje za jednu jedinú účasť na zasadnutí predstavenstva sumu 38 tisíc eur (aj s úrokmi to má letisko stáť takmer 50 tisíc eur)...

ZLATÉ PADÁKY

Výpočet dlhov na odmenách dopĺňa aj bohatý zoznam veriteľov so zlatými padákmi. V rokoch 2012, 2013 a 2014 žiadalo 7 členov predstavenstva a dozornej rady vyplatiť odmeny vo forme 8-násobkov ich platov. Dvaja z nich dokonca žiadajú 2-krát 9-násobok platov. Dôvodom malo byť ukončenie funkčného obdobia. „Ich požiadavka je doslova nehorázna, keďže oni sa následne opäť vrátili na tie isté pozície. Čiže žiadajú vyplatenie zlatých padákov, hoci vlastne neodišli. Celkovo ide o sumu takmer 86 tisíc eur, k tej už dnes prináležia aj úroky. Stále pritom hovoríme o období, kedy malo letisko státisícové straty," hovorí trnavský župan.

A mimochodom – v roku 2012 bola priemerná mzda zamestnancov na letisku 712 eur v hrubom.

 

„Dôležitý je tiež fakt, že práve za šéfovania týchto ľudí, ktorí dnes žiadajú nehorázne odmeny, sa kumulovaná strata letiska zvýšila o 5,8 milióna eur. Takto tú spoločnosť viedli v rokoch 2009 až 2017, to je výsledok ich práce," pokračuje J. Viskupič.

SNAHA O LIKVIDÁCIU LETISKA

Dôkaz, že vtedajší šéfovia nemali záujem letisko rozvíjať, ale naopak ho zlikvidovať, napokon ponúkli sami v roku 2016.

Predstavenstvo poslalo na ministerstvo dopravy pozvánku na mimoriadne valné zhromaždenie – jedným z bodov bolo rozhodnutie o likvidácii letiska, nechýbal ani presný harmonogram likvidácie. Inak – likvidátorom mal byť zástupca advokátskej kancelárie, ktorá práveže mala zastupovať letisko (a robila aj pre župu) pri prípadných problémoch. Valné zhromaždenie zastavil až tlak verejnosti (vrátane terajšieho župana).

TRESTNÉ OZNÁMENIA

Podľa Jozefa Viskupiča je celý príbeh vlastne o tom, ako bývalé vedenie letiska Piešťany, zároveň aj vedenie Trnavskej župy, hospodárili na letisku. „Vytvárali obrovské straty, brali pôžičky, nevytvárali žiadny obrat, nepriniesli investora ani iný rozvoj pre letisko. Zato ho zanechali s dlhom 2,2 milióna eur a popritom si ešte nárokujú nehorázne a nemorálne odmeny, o ktoré sa dnes s nami nehanbia súdiť."

Konanie bývalého vedenia letiska, ale aj vedenia župy je škandalózne aj preto, že hoci letisko nerozvíjali a len zadlžovali, tak navyše vytvárali záväzky voči veriteľom. „Dialo sa to prostredníctvom nevyplácania odmien a braním rôznych pochybných pôžičiek," poznamenal trnavský župan.

„Na základe postupnej analýzy toho, čo sa dialo na letisku, sme nadobudli dojem, že v spoločnosti mohlo dochádzať k porušovaniu povinnosti pri správe cudzieho majetku, či dokonca konaniu, ktoré mohlo smerovať k zámernému úpadku spoločnosti. Preto budeme konať a zvažujeme v tejto veci podanie trestného oznámenia," uzavrel J. Viskupič.

 

 

Doplnok:

AKO SI ZVYŠOVALI ODMENY

2007

Letisko vzniklo v roku 2004, vlastnil ho iba štát, a do konca februára 2007 platili odmeny pre členov predstavenstva a dozornej rady nastavené ministrom Prokopovičom. Boli to sumy od  67 eur do 500 eur.

V marci akcionári – medzi nimi aj župa vedená a zastupovaná T. Mikušom – si zvýšili odmeny trojnásobne (na úroveň 1 500 eur).

Celková suma odmien však narástla „len" na 12 700 eur, teda mierne (vzhľadom na nasledujúce roky). Aj si ich vyplatili, bolo z čoho, letisko ešte čerpalo úver z banky.

2008

Akcionári letiska zmenili Odmeňovací poriadok, takmer šesťnásobne si zvýšili odmeny. Už ide o celkovú sumu 74 000 eur.

2009

Predsedom predstavenstva sa stáva župan Tibor Mikuš. Odmeny si zvýšili na 104 tisíc eur. A boli vyplatené, ešte stále bežal úver z banky, bolo z čoho.

2010

Hoci strata letiska sa ráta stále v státisícoch (-833 tisíc eur), predstavenstvo a dozorná rada – teda tí, ktorí mali letisku pomáhať dostať sa z dlhov a oživiť ho - si naďalej nárokujú obrovské odmeny. Ide o 111 tisíc eur, znovu viac ako rok predtým. Lenže letisko im už nemalo z čoho zaplatiť nárokované odmeny, aj úver z banky sa už medzitým minul, takže spoločnosť im začala „dlžiť peniaze".

Odvtedy už nevyplatené vysoké odmeny vytvárali letisku iba nové a nové dlhy.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW