Trnavský župan Jozef Viskupič obmedzí služby externých firiem, župa bude na niektoré činnosti viac využívať vlastné kapacity

Publikované: 09.04.2018/ Aktualizované: 05.05.2022

9. 4. 2018 – Úrad pre verejné obstarávanie pripravuje nový zákon o verejnom obstarávaní a pri tejto príležitosti chcú jeho predkladatelia počuť aj názory samospráv. Z tohto dôvodu navštívil predseda ÚVO Miroslav Hlivák a riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania Jaroslav Lexa Trnavský samosprávny kraj, kde ich prijal župan Jozef Viskupič.
„Som veľmi rád, že téma verejného obstarávania sa dostala na pôdu trnavskej župy. Je dobre, že úrad pred spustením medzirezortného pripomienkovania zaujímajú regióny," povedal trnavský župan a pozval zástupcov ÚVO na najbližšie rokovanie Združenia SK8 do Košíc.

„Chcel by som poďakovať za pozvanie na rokovanie zástupcov krajov. Novou legislatívou sa chceme priblížiť európskym normám a vytvoriť dostatočný manévrovací priestor pre obstarávateľov. Ak sa chceme po dvadsiatich rokoch pohnúť vpred, musíme rozmýšľať moderne a využívať nové, efektívnejšie metódy v každom segmente," poznamenal M. Hlivák.

Narážal najmä na kritéria pri nadstavovaní verejného obstarávania, kedy často bola jediným kritériom najnižšia cena. Po novom by už nemal byť kladený dôraz na cenu, ale najmä na kvalitu. S tým súhlasil aj J. Viskupič „Musíme však byť obozretní a budeme si dávať pozor, aby sa neotvorili možné korupčné nožnice. Otvorili sme zároveň tému ,in house', to znamená, že činnosti, ktoré dokáže zabezpečiť kraj vo vlastných podmienkach, vykonáme doma. Nebudeme obstarávať externe, ale vytvoríme predpolie, aby dané činnosti uskutočňovali naše organizácie, podporíme teda vlastné inštitúcie. Niektoré služby - napríklad opravy ciest – teda zabezpečíme z veľkej časti cez krajskú Správu a údržbu ciest, takže nemusíme platiť firmám z externého prostredia, tak ako to bolo zvykom v predošlom období. Aj viaceré ďalšie služby vieme zabezpečovať sami a zvládneme ich vykonávať vlastnými silami." Na takúto zmenu nie je potrebná ani legislatívna zmena, zákon to umožňuje už teraz.

Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že podmienky pri verejnom obstarávaní musia byť nadstavené jasne, aby verejné organizácie mohli nakupovať efektívne, lacno a chránili verejné zdroje nás všetkých.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend