Trnavský župan Jozef Viskupič: Združenie SK8 doteraz nefungovalo, je však mimoriadne dôležité a my opäť rozbehneme jeho činnosť

Publikované: 02.03.2018/ Aktualizované: 21.02.2022
2. 3. 2018 – Najdôležitejším bodom prvého zasadnutia Združenia SK8 v tomto volebnom období bol reštart činnosti združenia.

„SK8 podľa mňa vôbec nefungovalo, existovalo iba formálne. Združenie samosprávnych krajov však musí byť silná organizácia a takou ju aj urobíme, aby mohla reálne zastupovať občanov a byť partnerom pre vládu, či inštitúcie Európskej únie," povedal trnavský župan Jozef Viskupič, ktorého na stretnutí v Trnave zvolili za nového predsedu Združenia samosprávnych  krajov – SK8.
V rámci reštartu SK8 sa župani dohodli na zriadení odborného sekretariátu SK8, ktorý bude prichádzať s témami medziregionálnej spolupráce, témami pre fóra obcí a miest, štátu a Európskej únie. „Sekretariát nebude fungovať iba formálne, ale budú na ňom pracovať odborne zdatní ľudia, ktorí budú aktívne definovať témy dôležité pre samosprávne kraje, koordinovať odbornú činnosť medzi VUC-kami, či spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy na pripomienkovaní legislatívy a pri tvorbe strategických dokumentov pre regionálnu samosprávu," doplnil J. Viskupič.
Župani preberali aj tému zriadenia analytických jednotiek na úrovni samosprávnych krajov, z národnej úrovne známych ako Hodnota za peniaze. Vláda SR takouto formou realizuje národný projekt na posilnenie analytickej kapacity jednotlivých ministerstiev tým, že sa tam vytvoria analytické útvary, kde sa prijmú špičkoví pracovníci do hĺbky sa venujúci problematike daného rezortu z analytického pohľadu (t.j. systemizácia práce s dátami, ich analýza, návrhy na zmenu verejnej politiky, generovanie úspor a pod.) a nie sú zaťažení výkonom bežnej agendy.
J. Viskupič na stretnutí zároveň predstavil ostatným županom plán na financovanie týchto aktivít (vznik sekretariátu a analytických tímov) z prostriedkov Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Ten ponúka možnosti na posilnenie efektivity vo verejnej správe, vrátane samosprávnych krajov. Projekt predpokladá hradenie mzdových nákladov na týchto zamestnancov z prostriedkov EÚ, a aj vzdelávanie je zabezpečené prostredníctvom iného národného projektu z OP EVS. Trnavský župan predstaví návrh organizačnej štruktúry činnosti SK8 na najbližšom stretnutí v Košiciach, ktoré sa má konať približne o mesiac.
Na prvom rokovaní v Trnave sa stretli župani Juraj Droba (BSK), Milan Belica (NSK), Jaroslav Baška (TSK), Ján Lunter (BBSK), Rastislav Trnka (KSK), domáci Jozef Viskupič a županka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Prešovský samosprávny kraj zastupoval vicežupan Jozef Lukáč.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend