TTSK sa aktívne zapojí do Európskeho týždňa regiónov a miest

Publikované: 29.09.2020/ Aktualizované: 22.02.2022
V stredu 6. októbra 2020 o 10. hodine prebehne webinár prezentujúci Centrálny krízový fond TTSK ako systémovú formu prevencie a odstraňovania škôd spôsobených prírodnými katastrofami. Fond funguje pod záštitou kraja na báze solidarity medzi členskými mestami a obcami.

Cieľom župy je prispieť do diskusie o úlohe regionálnych a miestnych samospráv v krízovom manažmente a pri adaptácií na negatívne dôsledky zmeny klímy. 
Účasť na webinári odohrávajúcom sa v anglickom jazyku je bezplatná, stačí sa registrovať prostredníctvom odkazu: https://www.survio.com/survey/d/P1N2W6M7Q9L8V0A8F.

Európsky týždeň regiónov a miest je najväčším podujatím o regionálnom rozvoji, ktoré každoročne pripravuje Európsky výbor regiónov a Európska komisia. Jeho 18. ročník sa uskutoční medzi 5. a 22. októbrom 2020 predovšetkým v online priestore. Ponúkne viac ako 500 aktivít v troch tematických celkoch súvisiacich s kohéznou politikou Európskej únie – posilnenie občianstva, súdržnosť a spolupráca a zelená Európa.

V minulom roku sa v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest uskutočnilo vyše 330 aktivít umožňujúcich výmenu poznatkov a skúseností, ktorých sa zúčastnilo rekordných 9000 zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy, inštitúcií Európskej únie, akademickej a podnikateľskej sféry, občianskej spoločnosti a médií.

Európsky výbor regiónov je poradný orgán Európskej únie, ktorý tvoria zástupcovia všetkých 27 členských štátov volení na miestnej a regionálnej úrovni. Výbor zaujíma stanoviská k aktuálnym politickým a legislatívnym návrhom týkajúcich sa územných samospráv. Slovenskú delegáciu vo Výbore tvorí deväť stálych členov a rovnaký počet náhradníkov. Trnavský samosprávny kraj je v nej reprezentovaný predsedom Jozefom Viskupičom a podpredsedom Józsefom Berényim.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW