TTSK: Toto sú víťazi 13. ročníka súťaže Ekologický čin roka v Trnavskom kraji

Publikované: 06.06.2024/ Aktualizované: 12.06.2024

Szöveg megjelenítése magyar nyelven

Trnavský samosprávny kraj vo štvrtok 6. júna 2024 v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave vyhlásil víťazov 13. ročníka súťaže Ekologický čin roka. Ocenených bolo 10 činov v dvoch kategóriách, pričom v tomto sa do súťaže prihlásilo dokopy 23 projektov.

„Ekologický čin roka, ktorý župa zorganizovala už trinásťkrát je ukážkovým príkladom, že nám ale aj dobrovoľníkom, občianskym združeniam či študentom skutočne záleží na prostredí v ktorom žijeme.  Ocenili sme aktivity a projekty obyvateľov, ktoré sa zameriavajú na ochranu životného prostredia a zvyšujú povedomie o ekologicky udržateľnom spôsobe života. Odborná komisia vybrala 10 činov v dvoch kategóriách. Verím, že ich projekty a nápady môžu byť motiváciou pre ostatných,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že súčasťou ocenenia bola aj finančná odmena. Víťazi jednotlivých kategórií získali od župy 1.500 eur, druhé miesta po 1.000 eur a tretie miesta 700 eur. Sumu 500 eur získali aj projekty ocenené čestným uznaním.

V kategórii občianskych združení, obcí a dobrovoľníkov bol na prvom mieste ocenený projekt s názvom Zelený Baloň občianskeho združenia Pro Balony. Na aktivitách sa podieľalo 50 aktívnych členov, ktorí svojou činnosťou prispeli aj v roku 2023 k revitalizácii jazierka Homokoš, vykonali terénne úpravy, vysadili viac ako 45 pôvodných druhov drevín, obohatili dané prostredie o repasované lavice a voľnočasové prvky, pričom v jazierku pribudlo 30 kilogramov malých rýb. Členovia prispeli k skrášleniu obce vysadením kvetov, drevín a výrobou kvetináčov. Pre mladších členov v rámci letného tábora venovali deň ochrane životného prostredia a voľne žijúcich zvierat, pričom obohatili ich environmentálne povedomie prednáškami a podieľali sa s nimi na tvorbe vtáčích búdok. Občianskemu združeniu sa podarilo taktiež zlikvidovať nelegálne odpady.

Druhé miesto získalo občianske združenie Rarity oblasti Zlatý vrch v spolupráci so Zelenou Hliadkou za projekt Pomôžme prírode a príroda sa nám odvďačí – podpora činnosti Zelenej hliadky v obci Moravany nad Váhom. Členovia dokázali zmobilizovať a vytvoriť sieť dobrovoľníkov, ktorí spojili svoje sily v dlhodobej spolupráci ochraňovať, zveľaďovať a sprístupňovať prírodu v okolí obce Moravany nad Váhom. Ich hlavnou činnosťou je pomoc a ochrana ropuchy bradavičnatej. Porota sa rozhodla udeliť dve tretie miesta, a to projektom Aleny Husárovej a Trnavskej arcidiecéznej charity. Rovnako boli udelené čestné uznania projektu DUNAVIT- Podunajské ochranárske združenie, projektu občianskeho združenia Ober NUSSDORF a ekočinu pani Valérii Kličkovej.

Víťazom v kategórii materských, základných a stredných škôl sa stal projekt ZŠ s MŠ Vančurova v Trnave s názvom Záhrada, ktorá nás učí. Škola sa rozhodla revitalizovať školský areál, rozšíriť miesta pre prirodzený život a zabezpečiť ekosystém pre rastliny a živočíchy vo všetkých fázach vývoja. Nakúpila stromy, informačné tabule, materiál na zmyslový chodník, materiál na vybudovanie mokrade, búdky a hmyzie domčeky, ktoré svojpomocne žiaci vykopali, osadili, vybudovali. Vytvorili tiež kompostoviská a mokrade, ktoré pomôžu prilákať obojživelníky a vodný hmyz do areálu školy. Vytvorili tiež geopark, ktorého súčasťou sú informačné tabule zamerané na pôdy, minerály a skameneliny vyskytujúce sa v okolí Trnavy.

Komisia udelila druhé miesto projektu Revitalizácie školskej záhrady pod taktovkou Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici. Hlavným cieľom projektu bolo podporiť ekológiu a prispieť k estetickej, ekonomickej a trvale udržateľnej záhrade, ktorá bude slúžiť ako učebná pomôcka pri vyučovaní v exteriéri. V rámci projektu vysadili  ovocné dreviny, kríky, trávy a kvitnúce rastliny. Revitalizovaná záhrada je prostredie, ktoré je vhodným útočiskom pre drobné živočíchy a pastvou pre opeľovače, preto sa snažia čo najmenej kosiť a vytvárať pásy nepokosenej trávy. Tretie miesto v tomto ročníku Ekologického činu roka získala Materská škola Dr. Clementisa zo Skalice.

Súťaž Ekologický čin roka vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj každoročne od roku 2010. Odvtedy sa do súťaže zapojilo niekoľko desiatok subjektov, vďaka aktivitám ktorých sa zlepšila kvalita životného prostredia po celom kraji. Trnavská župa informuje o svojich aktivitách v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia aj na facebookovej stránke Zelený kraj.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW