Verejnosť môže posielať návrhy na udelenie Ceny Trnavského samosprávneho kraja do konca mája

Publikované: 12.05.2022/ Aktualizované: 13.05.2022

Cenu Trnavského samosprávneho kraja 2022 získajú jednotlivci a kolektívy za ich osobitný prínos k rozvoju trnavskej župy. Návrhy na ocenenie môže podávať aj verejnosť, a to do 31. mája 2022.

„Aj v roku 2022 oceníme ľudí, ktorí sa výrazným spôsobom zaslúžili o zveľadenie Trnavského kraja vo viacerých oblastiach. Som presvedčený, že aj vďaka tomuto oceneniu sa široká verejnosť dozvie o talente, úspechoch a spoločenskému prínosu jednotlivcov či kolektívov. Minulý rok sme ocenili 30 osobností, ktoré urobili dobré meno našej župe aj za jej hranicami. Verím, že aj tento rok od obyvateľov dostaneme veľa návrhov na ocenenie inšpiratívnych osobností,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Cena Trnavského samosprávneho kraja má sedem kategórií – doprava, kultúra, občianska spoločnosť, sociálna starostlivosť, školstvo, šport a zdravotníctvo. Udeľovaná je za prínos k rozvoju kraja v humanitárnej, charitatívnej, kultúrnej, pedagogickej, publicistickej, umeleckej, vedeckej oblasti, v oblasti podnikateľskej, sociálnej starostlivosti, športovej, technickej, verejnoprospešnej činnosti, ako aj za prejavy hrdinstva, ľudskosti a statočnosti. Súčasťou ocenenia je aj umelecké dielo a finančná odmena pre jednotlivca v sume do 1.000 eur, pre kolektív v sume do 2.000 eur.

V minulom roku získala ocenenie napríklad slovenská wakeskeaterka Zuzana Vráblová, občianske združenie JA SÁM, ale aj pedagóg z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Peter Rusnák.

Ocenenia udeľuje Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja na návrh poslancov krajského zastupiteľstva, poslaneckých klubov, komisií zastupiteľstva, tiež mestských a obecných zastupiteľstiev v kraji. Návrhy môžu podať aj inštitúcie, občianske združenia a všetci občania Slovenskej republiky.

Nominácie je potrebné zaslať na vyplnenom tlačive, ktoré tvorí prílohu Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 48/2019 o spôsobe udeľovania verejných ocenení Trnavského samosprávneho kraja spolu s odôvodnením návrhu a vyplneným súhlasom na spracovanie osobných údajov v termíne do 31. mája 2022 na adresu Oddelenie dotácií, grantov a občianskej participácie, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, alebo priamo do podateľne úradu. Vyplnený formulár s nomináciou je možné podať aj elektronickou formou prostredníctvom podstránky „Všeobecná agenda“ na webovej stránke.

Prílohy

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend