TTSK: Župa poskytne neverejným poskytovateľom sociálnych služieb mimoriadnu dotáciu, kompenzuje tak negatívny vplyv novely zákona

Trnavský župan Jozef Viskupič prijal zástupcov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v Trnavskom kraji. Témou diskusie bola novela zákona o sociálnych službách platná od začiatku roku 2022, ktorá okrem iného zmenila spôsob výpočtu finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Jej negatívny vplyv na financovanie zariadení sa župa rozhodla kompenzovať.

„Novela zákona účinná od začiatku tohto roka má negatívny vplyv na financovanie prevádzky neverejných zariadení sociálnych služieb. V našom záujme je postarať sa o obyvateľov kraja, ktorí sú ich klientmi. Preto podávame 10 neverejným poskytovateľom na území Trnavského kraja pomocnú ruku vo forme finančnej pomoci 219-tisíc eur. Prostredníctvom tejto mimoriadnej dotácie dofinancujeme prevádzku do rovnakej výšky ako v roku 2021. Tým sa snažíme predísť zvyšovaniu poplatkov klientov v kontexte rastu cien tovarov a energií,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí boli svojou kapacitou v minulosti zaradení v kategórii do 40 miest, sú v zmysle novely zákona zaradení do kategórie kapacity od 40 do 100 miest alebo do kapacity nad 100 miest. Dôsledkom tejto zmeny je, že neverejným poskytovateľom bol na základe upraveného vzorca vypočítaný oveľa nižší finančný príspevok na prevádzku oproti minulému roku. Znamenalo by to možné zvýšenie finančnej záťaže pre prijímateľov sociálnej služby, možné zníženie kvality poskytovaných služieb, či dokonca aj ohrozenie existencie samotného zariadenia.

Trnavská župa pred svojou reakciou zaevidovala aj prípad neverejného poskytovateľa, ktorý už pristúpil k zvýšeniu ceny stravy pre prijímateľov sociálnej služby. Príbuzní prijímateľov sociálnej služby zaslali župe sťažnosť, v ktorej vyjadrili svoju nespokojnosť.

Oceňujeme, že nás na toto stretnutie pán župan pozval a riešil vzniknutú situáciu, keďže vplyvom legislatívnych zmien sa finančný príspevok na prevádzku zariadení v roku 2022 oproti roku 2021 výrazne znížil. Zníženie bolo také významné, že pre nás vznikol problém s priebežným financovaním zabezpečenia sociálnej služby pre našich klientov. Na stretnutie sme išli s nádejou, že nám župa pomôže a naše nádeje sa potvrdili, keďže sa finančný príspevok dorovná na úroveň z minulého roka. Riešiť situáciu najlepším možným spôsobom, a to dorovnaním príspevku na rok 2022 na úroveň príspevku v roku 2021. Okrem pomoci, nám ako organizácii, znamená dorovnanie financií aj veľkú vzpruhu pre dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb v kraji,“ uviedla Miriam Maasová, riaditeľka zariadenia sociálnych služieb Pohoda seniorov v Galante, ktorému župa kompenzuje výpadok príjmov vo výške 17.388 eur, čo predstavuje zhruba tretinu ročného príspevku na prevádzku.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW