Úloha samosprávnych krajov bude pri čerpaní eurofondov 2020+ kľúčová

Publikované: 21.05.2021 | Naposledy aktualizované 22.02.2022

Župy v ňom budú mať posilnené postavenie oproti minulosti. O rozdelení eurofondov budú totiž vo väčšej miere rozhodovať rady partnerstva, ktorých je osem a združujú obce, mestá, ministerstvá, ako aj iných socio-ekonomických partnerov a zástupcov občianskej spoločnosti.

„Je v záujme nás všetkých, aby bolo čerpanie nových eurofondových peňazí rýchlejšie a efektívnejšie, ako tomu bolo v minulosti. Tieto peniaze musia byť využité podľa potrieb obyvateľov tam, kde sú najviac potrebné. Chceme aby ľudia v regiónoch reálne vnímali a cítili, že sa ich okolie mení k lepšiemu. V tomto by mali zohrať dôležitú rolu práve samosprávne kraje,“ povedal predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Do online diskusie prispeli svojimi postrehmi predsedovia samosprávnych krajov, generálny tajomník Európskeho výboru regiónov Petr Blížkovský, riaditeľ odboru tvorby a riadenia operačného programu Slovensko Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Matúš Drotár, riaditeľka odboru Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Úradu Trnavského samosprávneho kraja Michaela Žitnáková a expertka Združenia miest a obcí Slovenska na zahraničnú spoluprácu a európske záležitosti Zuzana Špačeková.

 

Nové programové obdobie spolu s plánom obnovy je veľkou príležitosťou na modernizáciu Slovenska. Diskutujúci sa zhodli na potrebe uplatňovania princípu partnerstva a využívania skúseností samospráv pri príprave a implementácii politiky súdržnosti. Najširšiu znalosť o potrebe budovania škôlok, revitalizácii okolia, bezpečnosti cyklotrás a ďalších investícií majú práve župy. V tejto súvislosti bude dôležitá spolupráca medzi štátom a samosprávami, ako aj stanovenie jasnej metodiky zo strany štátu, podľa ktorej budú postupovať príslušné sprostredkovateľské orgány pri implementácii. Samosprávy očakávajú, že budú do tvorby eurofondovej architektúry zapojené čoraz intenzívnejšie, a to aj na odbornej úrovni.

 

Záznam diskusie je dostupný na profile na Facebook-u: Samosprávne kraje.

                                                                              

Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu s finančnou podporou Európskej komisie a v spolupráci s portálom Euractiv Slovensko, regionálnymi novinami MY a Technickou univerzitou Košice.

 

Jozef Viskupič, predseda SK 8 a trnavský župan

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend