Uskutočnilo sa ôsme Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja. Týkalo sa oblasti školstva, dopravy aj cezhraničnej spolupráce.

Krajskí poslanci sa v stredu 25. októbra 2023 zišli na 8. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Schválili stratégiu rozvoja školstva, ako aj úpravu cien cestovných lístkov v prímestskej autobusovej doprave. Zastupiteľstvo odobrilo aj zriadenie Spojenej školy v Šamoríne, ktorá začne fungovať od 1. septembra 2024, pričom sa župa stane jej zriaďovateľom.

„Cestovanie prímestskou autobusovou dopravou na území Trnavského kraja prešlo v poslednom období výraznými zmenami. V januári sme spustili zónové členenie kraja a nový druh predplatných cestovných lístkov (PCL), ktoré si môžu cestujúci až do konca roka zakúpiť za zvýhodnené uvádzacie ceny. Avšak udržať kvalitnú verejnú dopravu v náležitom štandarde pri tak vysokom raste nákladov a pri súčasných cenách cestovného nie je možné. Aby sme vedeli pokryť narastajúce výdavky, museli sme pristúpiť k nepopulárnemu navýšeniu cien cestovných lístkov o 20 percent, ktoré začne platiť od 1. januára 2024,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že úprava cien cestovného je aj prípravou na budúcu prepojenosť spoločného integrovaného dopravného systému, či zavádzanie elektronických informačných systémov do autobusov.

Cestujúci majú možnosť zakúpiť si sieťové predplatné cestovné lístky (PCL) za zvýhodnené ceny do konca tohto kalendárneho roka prostredníctvom  www.cestujlahko.sk, pričom študentský 180-dňový cestovný lístok ostáva v platnosti aj na najbližší rok. Držiteľov Senior pasu (70+), ktorí môžu využívať prímestskú autobusovú dopravu v kraji bezplatne, sa úprava cien nebude týkať.

Zastupiteľstvo schválilo Stratégiu rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 – 2027. Cieľom dokumentu je skvalitniť vzdelávací proces na župných stredných školách a zlepšiť jeho adresnosť. Súčasťou stratégie sú aj ďalšie špecifické ciele, ktorých naplnenie má viesť k tomu, aby sa stredné školy stali plnohodnotnými partnermi pre zamestnávateľov alebo vysoké školy.

Za účelom zefektívnenia a optimalizácie siete škôl a školských zariadení sa župa od 1. septembra 2024 stane zriaďovateľom Spojenej školy v Šamoríne, ktorá bude pozostávať z dvoch organizačných jednotiek – Gymnázia M. R. Štefánika a Základnej školy v Šamoríne. Ako hovorí župan Viskupič, „pri pretrvávajúcom probléme podáva kraj pomocnú ruku časti regiónu v okrese Dunajská Streda. Pôvodne sme pomohli tým, že sme bezodplatne ponúkli menej využívané priestory župného Gymnázia M. R. Štefánika na Slnečnej v Šamoríne na vyučovací proces žiakov prvého a piateho ročníka základnej školy. Na to, aby sme mohli v tejto činnosti pokračovať, potrebujeme školu rozšíriť. Naším zámerom je zvýšiť kapacitu nadstavbou budovy, čo plánujeme financovať z európskych zdrojov. Chceme sa pri tom uchádzať o zdroje z Plánu obnovy, pričom byť zriaďovateľom školy je jednou z podmienok úspešnej žiadosti. Aj preto sme pristúpili k zriadeniu Spojenej školy v Šamoríne. Myslím si, že zo strany župy ide o akútnu pomoc, no systémové riešenie musia zabezpečiť obce a mestá v spolupráci s ministerstvom školstva.“ Okrem toho tu župa plánuje  vďaka operačnému Programu Slovensko vybudovať aj vonkajšie športovisko pre plnohodnotný vyučovací proces žiakov a študentov

Na 8. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja poslanci odobrili aj znenie memoranda o spolupráci Trnavského samosprávneho kraja a vietnamskou provinciou Ha Tinh. Obidva regióny budú na základe memoranda spolupracovať v oblasti hospodárstva, obchodu, vedy, techniky a kultúry. Vzniku memoranda o spolupráci predchádzala návšteva zástupcov z vietnamskej provincie Ha Tinh na území Trnavského kraja. Začiatkom októbra si delegácia pozrela inovačný potenciál župy, a to prostredníctvom návštevy trnavskej automobilky Stellantis a spoločnosti Bizzcom v Bučanoch.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW