V evanjelickom chráme Božom: Pocta sv. Cyrilovi a sv. Metodovi

Publikované: 12.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
12.12.2013

V Dunajskej Strede  v Chráme Božom evanj.a.v. cirkvi sa uskutočnila  slávnosť na počesť 1150. výročia príchodu vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda pod názvom  PROGLAS. Podujatie  organizovali TTSK, Žitnoostrovské osvetové stredisko a Evanj.farský úrad . Slávnosť bola venovaná verejnosti, ale predovšetkým mládeži a deťom, ktorí v čase štátneho sviatku 5.07.  majú prázdniny.
V úvode programu sa prítomným  prihovorili  domáci farár Mgr. Jozef HORŇÁK a riaditeľka ŽOS Jana Svetlovská. Program sa začal modlitbou -  spievaným OTČENÁŠOM v staroslovienčine   v podaní pána farára J. Horňáka a v doprovode  organu, na ktorý hrala hudobná pedagogička ZUŠ  Zuzana Ráczová. Tento moment  bol tak silný, že nasledovala pauza, ktorá nebola v scenári - chvíľa úprimného ticha, dokazujúca aj to, že našu mládež zaujme  hodnotná ponuka  ... nielen tie, o ktorých sme my dospelí presvedčení...  V hľadisku sedeli deti a mládež základných i stredných škôl mesta, so slovenským i maďarským vyučovacím jazykom, pedagógovia, domáci veriaci a prisadli si i náhodní okoloidúci, turisti.
Program v réžii metodičky ŽOS Mgr. Ingrid Molnárovej,  pokračoval skladbami majstrov – organovou hudbou s príspevkom priečnej flauty, na ktorú hrala talentovaná žiačka ZUŠ Emese Sáha. Centrálnym bodom programu bol dokumentárny film,
pod názvom Tradícia a prítomnosť sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Na znak úcty k 1150. výročiu príchodu vierozvestov  ho vytvorili tento rok študentky Súkromnej  SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským na Neratoviskom námesti v D. Strede - Krisztína Hodossy a Krisztína Borbély  pod vedením Dr. Ladislava Vízkeletiho  /k  vzniku tohto filmu ešte prinesieme informácie / a s odb. spoluprácou Attilu Pőtheho. Prítomní sa slovom  i obrazom dozvedeli mnohé zaujímavé  informácie zo života týchto svätcov, ale aj zo starobylej a súčasnej Nitry. Je nesmierne hodnotný fakt, že takéto dielo vzniklo v kolektíve mladých ľudí s maďarským materinským  jazykom.
Program gradoval  a  o vyvrcholenie  sa postarala skupina talentovaných študentov SRDCE EURÓPY, ktorá hudobno-poetickým pásmom sprítomnila poéziu Štúrovcov, verše Sama Chalúpku, Andreja Sládkoviča, ale aj ľudové či moderné piesne. Pôsobivý program s mládežou pripravila profesorka Gymnázia L. Dúbravu Mgr. Alica Tóthová.
V úvode podujatia evanjelický kňaz prezradil okrem iného aj to, že nedávno si až z južnej Kórey vyžiadali zo spolku J.A. Komenského /taký tam majú!!!/  prednášky nášho prof. Igora  Kišša , okrem iného aj  na tému životy a dielo sv. Cyrila a Metoda . ..
O to viac je potešujúce, že  odkaz týchto  nositeľov svetla našej novodobej kultúry, ich obete a posolstvá žijú aj dnes. Aj a hlavne na Slovensku, hoc nebolo to samozrejmosťou. Musíme sa naučiť si vážiť osobnosti našej histórie, spoznávať ich a udržiavať ich dielo živé. Aj takouto slávnosťou, na ktorú nebolo potrebné zhromažďovať prostriedky, ale hlavne talenty a dobrú vôľu.
V závere podujatia boli v mene  TTSK a Žitnoostrovského  osvetového  strediska  účinkujúcim odovzdané štýlové  PAMäTNÉ LISTY  na znak vďaky za nezištný príspevok k tejto slávnosti.
Jana Svetlovská

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW