V galantskom okrese vznikla Oblastná organizácia cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusfӧld

Publikované: 29.10.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

Nová OOCR Matúšova zem – Mátyusföld bola založená, aby zabezpečovala destinačný rozvoj a marketingovú komunikáciu orientovanú predovšetkým na produkty súvisiace s vodou, prírodným a kultúrnym bohatstvom, regionálnymi výrobkami či gastronómiou. „Založenie novej oblastnej organizácie cestovného ruchu je silným impulzom pre destináciu Trnavský kraj. Už v čase vzniku krajskej organizácie cestovného ruchu sme sľúbili, že budeme podporovať rozvoj, sieťovanie partnerov a aktívnu spoluprácu ‚zdola na hor', a to predovšetkým v takzvaných bielych miestach. Medzi ne dodnes patrilo aj okolie Galanty, v ktorom začíname pomáhať obciam, mestám a podnikateľom prilákať domácich a zahraničných návštevníkov. Teším sa, že napriek pandémii ochorenia Covid-19 sme sa s partnermi v rýchlom čase dohodli na založení oblastnej organizácie, ktorá bude aktívne spolupracovať s tou krajskou. Vytvárajú sa tak aj nové finančné možnosti, ktoré prinesú benefity pre širší región,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Zakladajúcimi členmi OOCR je mesto Galanta, obce Dolná Streda, Horné Saliby, Matúškovo, Tomášikovo a Vozokany. Súkromný a občiansky sektor medzi zakladajúcimi členmi zastupujú OZ Neogotický kaštieľ v Galante, OZ záhradkárov a ochrancov prírody, HOSAL Horné Saliby, DIOFA, OZ PRO TOMÁŠIKOVO – TALLÓS, Hotel Tevel a KIRA, inovačná a rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja.

Na území Trnavského kraja doteraz pôsobili štyri oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) - Trnava a okolie, Piešťany, Žitný ostrov a Záhorie. Jedným z posledných väčších území v rámci rozvoja cestovného ruchu Trnavského kraja zaradené medzi tzv. biele miesta bol okres Galanta. „Územie v okolí Galanty má z pohľadu cestovného ruchu veľký potenciál. Vodný turizmus na Malom Dunaji, termálne kúpaliská, výnimočná gastronómia, dedičstvo Esterházyovcov, Karola Duchoňa a Zoltána Kodálya sú lákadlami nielen pre turistov zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín, najmä z Česka, Maďarska a Rakúska.  Preto  Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj  spolu s prípravným výborom zloženým zo zástupcov TTSK, KIRA, primátorov a starostov obcí iniciovala a podporila myšlienku založenia tejto organizácie,“ vysvetlil podpredseda predstavenstva OOCR Matúšova zem – Mátyusföld a trnavský vicežupan József Berényi.

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení v Galante bola podpísaná zakladateľská zmluva, boli schválené stanovy a boli zvolené orgány OOCR. Predsedom predstavenstva sa stal starosta obce Tomášikovo Zoltán Horváth a výkonnou riaditeľkou sa stala doterajšia referentka cestovného ruchu, obchodu a služieb mesta Galanta Andrea Sláviková.

Výška ročného členského príspevku pre mestá a obce bola stanovená na 1 euro na obyvateľa. Pre ostatné subjekty na sumu 300 eur.

„V obci Tomášikovo sme už začali s propagovaním splavovania Malého Dunaja a objavovania kolových mlynov, organizovaním farmárskych trhov, no prišli sme na to, že cestovný ruch sa nedá robiť lokálne. Musí vzniknúť spolupráca medzi viacerými obcami a podnikateľským sektorom. Tento deň je novým začiatkom a verím, že túto spoluprácu budeme ďalej rozširovať,“ uviedol predseda predstavenstva OOCR Matúšova zem – Mátyusföld a starosta obce Tomášikovo Zoltán Horváth.

„Náš región je známy aj z čias spoločného štátu Čechov a Slovákov, keď bol vychytenou dovolenkovou destináciou pre turistov najmä vďaka našim termálnym kúpaliskám Diakovce a Vincov Les. Odvtedy pribudla Galandia, rekonštruujú sa kaštiele, rozvíja sa aj vodácka a cyklo turistika. OOCR Matúšova zem – Mátyusföld má teda už dnes čo ponúknuť slovenským i zahraničným návštevníkom, no túto ponuku sme aj s partnermi odhodlaní ďalej rozširovať a zatraktívňovať,“ uviedol predseda dozornej rady OOCR Matúšova zem – Mátyusföld a primátor mesta Galanta Peter Paška s tým, že nová OOCR dostala svoje meno podľa uhorského šľachtica Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorého pôsobenie na tomto území malo veľký historický význam.

Založenie novej OOCR je kľúčové pre vytváranie reálnych a funkčných partnerstiev pre vznik nových produktov, služieb a zaujímavých zážitkov. „KOCR Trnavský kraj bude podporovať všetky potrebné kroky k tomu, aby sa nová OOCR rozrastala o nových členov a aby sa stala členom Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj,“  doplnila výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj Agáta Mikulová.

„Slovensko je výnimočné rôznorodosťou svojho územia, ktoré má čo ponúknuť domácim aj zahraničným turistom. Ministerstvo dopravy má vo svojej pôsobnosti aj oblasť cestovného ruchu a aktívne podporuje vznik oblastných organizácií cestovného ruchu. Ich význam spočíva predovšetkým v spájaní verejného a súkromného sektora pre umožnenie rozvoja turistickej infraštruktúry danej destinácie. V čase pandémie koronavírusu, kedy sa odvetvie cestovného ruchu nachádza vo veľmi zložitej situácii, je vznik novej organizácie v galantskom regióne veľmi dobrou správou,“ povedala Katarína Bruncková, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorá sa na valnom zhromaždení zúčastnila ako pozorovateľka.

Kontakt pre médiá:

Katarína Čučková
Tel.: 0914 703 534
Email: katarina.cuckova@krajzazitkov.sk

 

Facebook: Trnavský kraj zážitkov
Instagram: kraj_zazitkov
www.krajzazitkov.sk

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW