V Kopplovej vile slávnostne oceňovali

Publikované: 18.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022

18.12.2013 – V Kopplovej vile Galérie Jána Koniarka v Trnave sa 18. decembra slávnostne oceňovali osobností spoločenského a kultúrneho života ako aj umelci, ktorí v roku 2013 podporili Galériu Jána Koniarka v Trnave. Hostiteľom kultúrneho večera bol predseda Tibor Mikuš. Medzi čestnými hosťami nechýbal ani predseda Najvyššieho kontrolného úradu v Slovenskej republike Ján Jasovský, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, hlavný kontrolór TTSK Ľudovít Daučo, poslanec TTSK a bývalý primátor mesta Trnavy Štefan Bošnák, ako aj poslanec TTSK a primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.

Ocenení Pamätnou medailou venovanou 1150. výročiu príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie v oblasti spoločenského a kultúrneho života boli:

Marek Maďarič, minister kultúry Slovenskej republiky

za prínos k rozvoju kultúry, zachovávanie národných a kresťanských tradícií a osobitne za podporu osláv 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie

Ján Jasovský, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

za systematické presadzovanie národných a kresťanských tradícií

Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej

za presadzovanie národných a kresťanských tradícií

Július Filo, emeritný generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

za aktivity spojené so šírením tolerancie,  rozvoj ekumenizmu, za prínos v  pedagogickej a literárnej oblasti a predovšetkým za presadzovanie národných a kresťanských tradícií

Štefan Kvietik, významný slovenský herec

za celoživotný prínos k rozvoju kultúry, pedagogickú činnosť a presadzovanie národných a kresťanských tradícií

Ottó Csámpai, vysokoškolský pedagóg na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Trnave, v súčasnosti na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

za pedagogickú činnosť a presadzovanie národných a kultúrnych tradícií

Juraj Sarvaš, významný slovenský herec, scenárista, režisér a pedagóg

za celoživotný prínos k rozvoju slovenskej kultúry, predovšetkým v oblasti hovoreného slova a za pedagogický prínos pri zachovávaní kultúrneho dedičstva mladej generácii a za rozvoj kultúry v duchu kresťanských tradícií

Miroslav Danaj, prednosta Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Trnave a člen Vedeckej rady Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite

za humanitu, udržiavanie kresťanských tradícií a dlhoročný prínos v pedagogickej a literárnej oblasti

Viliam Hafner, zakladateľ Spolku priateľov hudby v Cíferi, Cíferskej hudobnej jari a Cíferského speváckeho zboru a organizátor Jesenného cyklu koncertov

za celoživotný prínos k rozvoju hudby a kultúry v obci Cífer a za zachovávanie národných, kultúrnych a kresťanských tradícií

Dáša Ondrušková, predsedníčka Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Trnave

za trvalý prínos k rozvoju kultúry v Trnavskom samosprávnom kraji a budovanie národného povedomia

Margaréta Partelová, recitátorka a autorka viacerých básnických zbierok.

za presadzovanie národných a kresťanských tradícií

Zlata Matláková, poetka, členka Spolku slovenských spisovateľov a pedagogička

za aktívnu pedagogickú a tvorivú literárnu činnosť a predovšetkým za zachovávanie národných a kresťanských tradícií

Marta Bačíková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Trnave

za prínos k rozvoju vzdelávania v Trnavskom samosprávnom kraji

Ľubomír Klčo, krajský prokurátor v Trnave

za presadzovanie zákonnosti a za presadzovanie práv občanov

 

Ocenenými umelcami, ktorí pozdvihli svojimi výstavnými projektmi odbornú úroveň galérie a zároveň jej darovali svoje dielo boli:

Oľga Bartošíková

za celoživotný prínos v oblasti umenia a za podporu Galérie Jána Koniarka v Trnave

Patrí medzi staršiu generáciu výtvarníčok. Jej rozsiahly retrospektívny projekt putovnej výstavy s názvom "OBRAZY" ukončil svoju púť v Galérii Jána Koniarka v Trnave.

Ivan Pavle

za prínos v oblasti umenia a za podporu Galérie Jána Koniarka v Trnave

Patrí medzi najvýraznejšie osobnosti strednej maliarskej generácie. Venuje sa najmä maľbe a kresbe, ale aj sochárskej tvorbe.

Robert Makar

za prínos v oblasti umenia, pedagogickú činnosť a za podporu Galérie Jána Koniarka v Trnave

Patrí k najprogresívnejšej skupine súčasných slovenských výtvarníkov. V Galérii Jána Koniarka v Trnave sa zúčastnil spoločnej výstavy "Rodný môj kraj", ktorá v osobitej konfrontácii uviedla staršie diela z depozitov spolu s novými dielami súčasných autorov.

Svetozár Ilavský

za prínos v oblasti umenia a za podporu Galérie Jána Koniarka v Trnave

Je vyprofilovanou osobnosťou nielen slovenskej výtvarnej scény. Ako príslušník postmoderny je známy i v zahraničí. Autor sa zúčastnil spoločnej výstavy "Rodný môj kraj".

Juraj Dolan

za celoživotný prínos v oblasti umenia a za podporu Galérie Jána Koniarka v Trnave

Patrí k umelcom, ktorých tvorba sa označuje ako multimediálna. V tvorbe sa zaoberá mágiou sveta, predhistóriou a odkazmi starovekých kultúr.

Petr Malina

za prínos v oblasti umenia a za podporu Galérie Jána Koniarka v Trnave

Patrí k mladšej generácii českých umelcov. V Trnave sa predstavil samostatnou výstavou veľkoformátových a komornejších malieb Dva svety

Róbert Szitay

za prínos v oblasti umenia a za podporu Galérie Jána Koniarka v Trnave

Sochár s priamymi väzbami na mesto Trnava.

Štefan Polák

za prínos v oblasti umenia a za podporu Galérie Jána Koniarka v Trnave

Autor predstavil svoje sugestívne diela na výstave Vo vetre a oblakoch, ktorú mohli návštevníci Galérie Jána Koniarka vidieť v októbri tohto roku.

Boris Jirků

za prínos v oblasti umenia, pedagogickú činnosť a za podporu Galérie Jána Koniarka v Trnave

Patrí k velikánom súčasnej českej maliarskej školy. Je známy svojimi ilustráciami kníh, súbormi portrétov najznámejších osobností, ale aj obrazmi z častých študijných ciest. Okrem toho sa venuje aj pedagogickej činnosti. Pôsobí na viacerých školách v Čechách a tiež v Banskej Bystrici.

Dušan Junek

pri príležitosti životného jubilea za prínos v oblasti umenia a za podporu Galérie Jána Koniarka v Trnave

Je výraznou osobnosťou v oblasti plagátovej tvorby a grafického dizajnu. Je nositeľom a laureátom mnohých domácich i zahraničných ocenení a je vo svete uznávanou osobnosťou v oblasti moderného grafického dizajnu. V roku 2012 získal na Trienále plagátu Trnava 2012 prvú cenu v kategórii A – profesionáli.

Miloš Balgavý

za prínos v oblasti umenia a za podporu Galérie Jána Koniarka v Trnave

Na jeho výstave, aktuálne nainštalovanej v priestoroch Kopplovej vily Galérie Jána Koniarka v Trnave môžeme obdivovať sklenené objekty, ktoré sú doplnené veľkoplošnými fotografiami.

Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja

za zachovávanie kresťanských tradícií a presadzovanie vlasteneckých a národných ideí.

Pamätnú medailu venovanú 1150. výročiu príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie predsedovi TTSK navrhol udeliť Haulíkov inštitút, Matica slovenská, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavská univerzita v Trnave. Medailu predsedovi odovzdal predseda Matice slovenskej Marián Tkáč.

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW