V najväčšom kúpeľnom meste trnavskej župy sa vybudujú a zmodernizujú autobusové zastávky

Publikované: 26.02.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Chýbajúce, pokazené či nebezpečné zastávky, bez prvkov bezbariérovosti, sa v meste Piešťany stávajú minulosťou. 

 

Trnavský samosprávny kraja uzatvoril zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Mestom Piešťany na projekt „Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v meste Piešťany." Cieľom projektu, ktorý poslúži prioritne obyvateľom dochádzajúcim za prácou a občianskou vybavenosťou študentom i návštevníkom mesta, je budovanie, rekonštrukcia a modernizácia 20 autobusových zastávok na území mesta Piešťany a mestskej časti Kocurice.

 

Celková suma oprávnených výdavkov predstavuje 318 640,47 Eur. Výška nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu predstavuje sumu 302 708,45 Eur.

 

Bez finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu by samospráva nedokázala predložený projekt zrealizovať komplexne.

Projekt je implementovaný Sprostredkovateľským orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program TTSK.

 

Aktivity projektu prispejú k pohodlnejšiemu a kvalitnejšiemu cestovaniu, zlepšeniu dostupnosti zastávok, zlepšeniu podmienok prístupnosti pre zdravotne postihnuté osoby, zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich ako aj k estetickosti mesta.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW