V prvom kole župa rozdelila 300 tisíc eur z Fondu na rozvoj Trnavského kraja

Publikované: 11.06.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

„Úspešne sme uviedli náš nový fond, ktorý je nástrojom na podporu rozvoja a propagácie Trnavského kraja. Vyhodnotili sme prvých 72 žiadostí o grant. V prvom kole sme rozdelili 300 tisíc eur na 12 najlepších projektov. Ponúkajú riešenia zlepšujúce kvalitu života a turizmu v jednotlivých regiónoch. Podporená bude aj práca s mládežou a spoločnosťou, ale aj adaptáciou na zmeny klímy. V druhom kole, ktoré je otvorené do konca augusta, je pripravených ešte 150 tisíc eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Úspešné projekty sú verejnoprospešné a inovatívne, pričom sa týkajú všeobecného rozvoja regiónu, zlepšenia podnikateľských zručností, udržania zamestnanosti alebo rekonštrukcie infraštruktúry. Finančne podporené boli projekty aktivity, akcie a činnosť organizácií a obcí s celoregionálnym a nadregionálnym charakterom, ktoré potrebujú väčšie finančné krytie. Ide napríklad o rekonštrukciu synagógy v Šaštíne-Strážach, rozvoj vzdelávania žiakov s poruchou autistického spektra v Trnave, realizácia vodozádržných opatrení v parku v Kráľovom Brode, či projekt neformálneho vzdelávania stredoškolákov.

V prvom kole bolo doručených 75 žiadostí, z ktorých tri nesplnili administratívne podmienky. Hodnotiaca komisia posudzovala 72 žiadostí, v rámci  ktorých bol požadovaný objem finančných prostriedkov takmer 2,7 mil. eur.

Zoznam posúdených žiadostí v prvom kole, ako aj elektronický formulár na podanie žiadosti v druhom kole, je dostupný na web stránke https://www.trnava-vuc.sk/13475-sk/2021. Termín ukončenia druhého kola zberu žiadostí je 31. augusta 2021. Minimálna výška grantu je 10 tisíc eur. Oprávnenými žiadateľmi sú mestá a obce, právnické a fyzické osoby (podnikatelia), ktoré majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobia na území Trnavského kraja, respektíve poskytujú služby obyvateľom Trnavského kraja.

Jozef Viskupič, trnavský župan

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW