Vďaka eurofondom pribudlo viac ako sto miest v škôlkach v siedmich obciach

Publikované: 15.02.2019/ Aktualizované: 21.02.2022
15. 2. 2019 – Trnavský samosprávny kraj pokračuje v úspešnom čerpaní štrukturálnych fondov i v novom programovom období 2014-2020. Vďaka dvom vyhláseným výzvam (výzva na predkladanie projektových zámerov a následne výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok) v rámci špecifického cieľa Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, bolo na Odbore SO pre IROP TTSK prijatých 33 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP"). Z nich bolo následne schválených 22 žiadostí o NFP v celkovom objeme oprávnených výdavkov viac ako 6 922 000 € s výškou nenávratného finančného príspevku viac ako 6 576 000 €.

 
Už začiatkom roka 2019 prinieslo čerpanie eurofondov prvé ovocie v podobe siedmich ukončených projektov materských škôl: 
  • Rekonštrukcia budovy materskej školy Horné Orešany – prístavba (žiadateľ: Obec Horné Orešany),
  • Zvýšenie kapacity materskej školy Horná Potôň (žiadateľ: Obec Horná Potôň)  
  • Rozšírenie kapacít materskej školy rekonštrukciou objektu a areálu MŠ v Sokolovciach (žiadateľ: Obec Sokolove)
  • Rozšírenie kapacít MŠ Kopčany (žiadateľ: Obec Kopčany)
  • Obnova Materskej školy v Trstíne (žiadateľ: Obec Trstín)
  • Revitalizácia MŠ Skalica - pracovisko:  Pod kalváriou (žiadateľ: Mesto Skalica)
  • Zvýšenie kapacity Materskej školy Boleráz nadstavbou (žiadateľ: Obec Boleráz)
Pre škôlkarov a ich rodičov tak v našom kraji pribudlo prvých 107 miest pre deti vo veku od 3 do 5 rokov. Okrem navýšenia kapacít infraštruktúry materských škôl slúžia finančné prostriedky aj na stavebno-technické úpravy objektov a areálov MŠ, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov. Ďalšie desiatky nových miest pre škôlkarov budú v Trnavskom kraji vďaka Integrovanému regionálnemu operačnému programu len pribúdať.
 

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend