Vďaka obozretnosti župa hospodárila s prebytkom, ktorý nasmerovala do rezerv a rozvojových investícií

Publikované: 29.06.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

Trnavský župan poslancov informoval, že hajtmanovi Janovi Grolichovi vyjadril sústrasť a súčasne ponúkol súčinnosť predovšetkým v podobe poskytnutia náhradného ubytovania alebo technickej a materiálnej pomoci. Na základe požiadaviek krízového štábu Juhomoravského kraja budeme pomoc následne koordinovať.

Medzi hlavné body programu patril záverečný účet kraja za minulý rok, v ktorom župa hospodárila s prebytkom takmer 18,7 mil. eur. Túto sumu tvorí prebytok bežného a kapitálového rozpočtu a prebytok finančných operácií.

„Napriek tomu, že rok 2020 významne ovplyvnila kríza vyvolaná pandémiou ochorenia COVID-19, sa nám podarilo zachovať tempo investícií a hospodáriť s prebytkom. Rozpočtovú obozretnosť ocenila vo svojom stanovisku aj župná rada pre rozpočet. S ohľadom na očakávaný vývoj príjmov a výdavkov v nasledujúcich rokoch sme sa rozhodli pokračovať v zodpovednom správaní sa. Takmer 11,1 milióna eur sme preto vložili do rezervného fondu. Ďalších 5,4 milióna sme nasmerovali do peňažného fondu nových strategických investícií, ktoré budú kľúčom k pomoci ekonomike do maximálnej možnej miery, a zároveň k udržaniu investícií do rozvoja kraja,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Popri záverečnom účte zastupiteľstvo schválilo aj ušetrenia takmer 600-tisíc eur prostredníctvom prijatia lacnejšieho úveru. Župa takto refinancuje zostatok jedného starého úveru prostredníctvom prijatia nového úveru od tej istej banky. Navyše, vzhľadom na výhodné podmienky a nízke úrokové sadzby, poslanci odobrili otvorenie nového úverového rámca v maximálnej výške 30 mil. eur, z ktorého budú financované schválené investičné projekty v horizonte troch rokov.

„Usilujeme sa aj o získanie ďalších zdrojov z Európskej únie. Predložíme dva veľké projekty na modernizáciu ciest druhej triedy. Jeden sa týka šesť kilometrov dlhého úseku pri Dolných Orešanoch. Druhý sa nachádza pri Šoporni a obsahuje rekonštrukciu mosta cez potok Jarčie, ktorý je v havarijnom stave. V rámci stavebných prác počítame aj s dočasným premostením,“ skonštatoval župan Viskupič.

Zastupiteľstvo rozhodlo aj o zavedení bezplatného ubytovania v župných internátoch pre študentov v systéme duálneho vzdelávania už v novom školskom roku. Od septembra 2022 budú túto možnosť môcť využiť aj študenti, ktorí sa vzdelávajú v nedostatkových odboroch. Nové všeobecne záväzné nariadenie umožňuje poskytnúť mladým učiteľom a lekárom podporu na bývanie vo výške do 150 eur mesačne.

Poslanci dali zelenú aj niekoľkým krokom súvisiacim s ozdravením siete škôl a školských zariadení, ktorého návrh bol odsúhlasený v júli minulého roka. Napríklad, bolo vyhlásené druhé kolo verejnej obchodnej súťaže na prenájom bývalého školského hospodárstva v Trnave. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 9. augusta 2021.

V Špecializovanom zariadení Trnava bude navýšená kapacita o päť miest, a to pre klientov s poruchou autistického spektra v rozšírenom vekovom rozpätí z 3-7 rokov na 3-12 rokov. V areáli po škole v prírode v Dobrej Vode župa zas počíta s vytvorením nových miest na poskytovanie sociálnych služieb.

Župan Viskupič poslancov informoval o priebehu očkovania proti ochoreniu Covid-19, ktoré zabezpečuje trnavská župa. Podaných už bolo viac ako 215-tisíc dávok vakcín, z toho 208-tisíc v piatich župných veľkokapacitných očkovacích centrách. Vyše 7.500 dávok vakcín bolo podaných prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby trnavskej župy v zariadeniach sociálnych služieb, domácnostiach imobilných obyvateľov a obciach. Mobilné očkovacie tímy navštívili už 140 obcí z celkovo 210, ktoré o službu požiadali.

Jozef Viskupič, trnavský župan

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend