Vlastivedné múzeum v Hlohovci pre návštevníkov pripravilo sériu podujatí

Publikované: 26.03.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

26. 3. 2019 – Vlastivedné múzeum v Hlohovci v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom pre návštevníkov pripravili na konci marca sériu podujatí:

MINERÁLY  SVETA
Výstava, prevzatá zo Západoslovenského múzea v Trnave, prezentuje rozsiahlu mineralogickú zbierku múzea. Minerál má na rozdiel od horniny rovnaké chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti vo všetkých svojich častiach. Vytvára kryštály. Prvé minerály sa na Zemi objavili asi pred 4,5 miliardami rokov, kedy sa vytvorila pevná zemská kôra. Tá je zložená z hornín, ktoré obsahujú minerály.
S kameňmi sa človek stretával po celú dobu svojho vývoja. Prvé suroviny získaval povrchovým zberom, neskôr ich začal vyhľadávať a ťažiť pod povrchom. Najatraktívnejšie minerály sa označujú ako drahé kamene. Vynikajú svojou farbou, leskom, tvrdosťou a vzácnosťou. Návštevníci výstavy majú možnosť potešiť sa pohľadom aj na niektoré z nich.
Slovensko je vďaka pestrej geologickej stavbe bohaté na rozmanité minerály, no zbierka Západoslovenského múzea v Trnave obsahuje okrem nich i hodnotné vzorky minerálov z celého sveta, z ktorých časť predstavujeme na tejto výstave. Celkovo tu možno obdivovať viac ako 90 vzoriek.
Vystavené exponáty vhodne dopĺňajú farebné fotografie, ktoré zobrazujú niekoľkonásobne zväčšené kryštály minerálov. Na detailoch tak ešte viac vynikne krása týchto neživých prírodnín.
Výstava je otvorená od 27. marca do 12. mája v pracovné dni, okrem pondelka, v čase od 8:00 do 16:00 hod. a cez víkendy od 13:00 do 18:00 hod.

RASTLINY POD VYHLIADKOU ŠIANEC
27.3. – 12.5.2019
Botanická výstava z výsledkov zberu na lokalite Šianec
Medzi zaujímavé lokality nášho regiónu patrí tiež vyhliadka Šianec, konkrétne jej blízke okolie. Je súčasťou Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, ktorej západný okraj podmýva rieka Váh. Súčasný názov Šianec (pôvodne Török sánc – Turecký šanec) pochádza z maďarského jazyka a predstavuje provizórne zemné opevnenie pozostávajúce z valov a priekop.
Flóra lokality patrí k fytogeografickému obvodu xerotermnej panónskej flóry.
V okolí vyhliadky Šianec bolo pozorovaných 253 rastlinných druhov, z toho 13 ohrozených, ku ktorým patria dva chránené druhy národného významu – hmyzovník Holubyho a vstavač vojenský.
Z celkového počtu pozorovaných druhov prezentuje aktuálna výstava 51 rastlín. Na návštevníkov čaká okrem uvedených taxónov vysoké percento liečivých rastlín, ale aj invázne druhy, ktoré pre našu prírodu predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.
Travinno-bylinná vegetácia lokality je ohrozená náletom drevín, ktoré sa na ploche veľmi rýchlo šíria. Jednoznačne bezkonkurenčná je slivka trnková, ktorá vytvára nepriechodné porasty. Ďalšou nebezpečnou drevinou je agát biely a pajaseň žliazkatý, obidva druhy patria k inváznym rastlinám.

FESTIVAL ENVIRONMENTÁLNEHO FILMU 2019
V dňoch 27. 3. – 12. 5. 2019 prebieha v hlavnej budove Vlastivedného múzea v Hlohovci na Františkánskom námestí č. 1 už 17. ročník Festivalu environmentálneho filmu. Múzeum ho pripravilo v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia. 
V rámci festivalu si možno pozrieť filmy, televízne programy a videoprogramy s tematikou ochrany prírody a životného prostredia. Zapožičané sú z videotéky Slovenskej agentúry životného prostredia a pochádzajú z kolekcie Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM, ktorý sa už od roku 1995 koná každoročne v máji  v Banskej Bystrici. Patrí medzi svetové špičky podujatí propagujúcich ochranu a tvorbu životného prostredia. Dosiaľ sa na ňom prezentovalo už viac ako 2500 diel z desiatok krajín celého sveta. Ponuka aktuálnej hlohovskej prehliadky je skutočne pestrá. Tvorí ju 27 vybraných titulov z rôznych oblastí: ochrana vtáctva, chránené územia, zoológia, botanika, globálne ekologické problémy, voda, ekosystémy, mokrade či lesy. Pamätali sme aj na najmenších divákov a do prehliadky sme zaradili i animované filmy a milé príbehy zo života zvieratiek.
Naším cieľom je rozširovať poznanie ľudí v oblasti ochrany životného prostredia a zvyšovať ich aktivitu pri riešení tejto problematiky, ako aj napomáhať výchove k starostlivosti o prírodu a životné prostredie. V tomto zmysle je prehliadka filmov určená predovšetkým pre žiakov a študentov našich škôl. Tomu je prispôsobená aj organizácia premietania. Organizované skupiny žiakov alebo študentov z kapacitných dôvodov vopred telefonicky nahlasujú záujem o prehliadku filmov. Ponúkané tituly si môže pozrieť aj široká verejnosť, no len vo voľných termínoch, teda s väčšou pravdepodobnosťou v čase mimo vyučovania – v pracovných dňoch (okrem pondelka) do 1600hod., v sobotu a v nedeľu v čase 1300 – 1800 hod.. Premietanie nie je podmienené minimálnym počtom divákov. Aby bolo zaručené, že premietacia sála bude pre záujemcu voľná, je vhodné záujem o film vopred telefonicky nahlásiť na tel. č. 0944 480 851.

 
Tlačová správa: Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW