Výberové konanie na pozíciu projektového manažéra

Publikované: 10.08.2018/ Aktualizované: 21.02.2022

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
 
PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA
 
 
Miesto práce:
- Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava
 
Termín nástupu:
- ASAP
 
Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer
 
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
- odborná prax minimálne 1 rok v oblasti prípravy, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly, implementácie projektov financovaných z prostriedkov štrukturálnych fondov/EŠIF
- znalosť relevantných platných právnych predpisov SR a EÚ, programových, koncepčných a strategických dokumentov v predmetnej oblasti
 
Ďalšie požadované schopnosti:
- bezúhonnosť
- samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
- praktické a analytické myslenie
- komunikatívnosť
- sebaistota
- zmysel pre detail
- vodičské oprávnenie – B skupina
- znalosť anglického, nemeckého, maďarského, českého jazyka výhodou
- práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word, MS Powepoint
 
Zoznam požadovaných dokladov:
- zoznam projektov
- písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný štruktúrovaný životopis
- kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
- súhlas so spracovaním údajov
 
Mzda: 1.350 Eur
Dátum a miesto podania žiadosti:
Termín podania: do 31.08.2018
Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava
 
Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 350

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW