Vyhlásenie ankety Športovec roka Trnavského samosprávneho kraja 2018

Publikované: 06.11.2018 | Naposledy aktualizované 21.02.2022

6. 11. 2018 – Trnavský samosprávny kraj vyhlasuje nový ročník ankety Športovec roka Trnavského samosprávneho kraja 2018. 

Za týmto účelom vyzýva TTSK širokú verejnosť na predloženie návrhov na udelenie športových ocenení pre nasledujúce kategórie:

a) žiaci do 15 rokov
b) kolektív žiaci do 15 rokov
c) dorast 15 – 18 rokov
d) kolektív dorast 15 – 18 rokov
e) dospelí
f) kolektív dospelí
g) tréner roka 2018
h) objav roka 2018
 
Z predložených návrhov následne odborná komisia vyberie ocenených na základe dosiahnutých športových výsledkov a predloží návrh na schválenie županovi TTSK.
 
Návrhy na športovca roka je potrebné zaslať na vyplnenom formulári na adresu: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava s označením „Návrh na ocenenie Športovec roka 2018". Návrhy je tiež možné doručiť osobne do podateľne TTSK. Pre zaradenie návrhov do procesu posudzovania je rozhodujúci termín prijatia na podateľni, najneskôr 23.11.2018.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram