Výjazdové zasadnutie v Gabčíkove

Publikované: 20.01.2016/ Aktualizované: 21.02.2022
20.1.2016 – Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) rokovali v Gabčíkove. Prvé rokovanie zastupiteľstva v tomto roku bolo o to slávnostnejšie, že Gabčíkovo sa od prvého januára stalo sedemnástim mestom kraja.

V úvode preto predseda TTSK Tibor Mikuš odovzdal primátorovi Ivánovi Fenesovi Pamätnú medailu predsedu TTSK ako ocenenie mesta Gabčíkovo. Iván Fenes zároveň odovzdal Tiborovi Mikušovi pamätnú plaketu z príležitosti vzniku mesta. „Je to právne potvrdenie statusu, ktorý Gabčíkovo dosiahlo pre pár rokmi. Počet obyvateľov, kultúra, história, hospodárska sila, prítomnosť vodného diela v katastri Gabčíkovo, je tu detašované pracovisko vysokej školy. Teším sa z toho, že sa Gabčíkovo stalo sedemnástym mestom v kraji, lebo je to uznanie toho, čo mesto dosiahlo," povedal predseda TTSK.

Poslanci prerokovali okrem správy o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra aj stratégiu použitia finančných prostriedkov získaných z projektu Optimalizácia využitia majetku TTSK. Hoci tento bod vyvolal dlhšiu rozpravu, napokon poslanci nielen tento, ale aj ostatné body schválili jednomyseľne.

Vzali na vedomie informáciu o úprave rozpočtu, daňových príjmoch na rok 2015, práce Kultúrnej rady, o križovatke ciest v Gabčíkove, Roku Ľudovíta Štúra, materiál o cezhraničnej spolupráci Slovenská republika ‑ Maďarsko v podmienkach TTSK a ďalšie. Venovali sa aj práci centrálneho krízového fondu. „Pripravili sme odpočet sedemročnej činnosti Centrálneho krízového fondu. Boli roky dobré, keď sme fond plnili, boli roky horšie, keď sme sa zhodli, že peniaze nebudeme dávať do fondu, lebo máme tam nejakú rezervu. Teším sa, že sme dokázali pomôcť obciam, ktoré boli postihnuté živelnými pohromami alebo hasičom a záchranárom na nákup špecializovanej techniky," povedal Tibor Mikuš

Zasadnutie zastupiteľstva sa skončilo kultúrnym programom.

-ik-

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW