Výstava Rodný môj kraj v galérii

Publikované: 10.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
10.12.2013

Galéria Jána Koniarka v Trnave ponúka v Kopplovej vile ďalšiu skvelú výstavu. Od 11. apríla do 5. mája je milovníkom umenia k dispozícii výstava, ktorej témou je krajina Trnavského samosprávneho kraja.  Názov Rodný môj kraj jednoduchými slovami vystihuje takmer všetko. Osobné vyznanie, pozitívny patriotizmus, ale aj zodpovednosť za rodnú krajinu. Je to systémový prehľad krajinárskej tvorby v období od 30. rokov minulého storočia až po dnešok. „Výstava predstavuje sto diel od vyše šesťdesiat autorov, pričom exponáty sú zoradené chronologicky od najstarších po najmladšie," uviedol riaditeľ galérie Róbert Nemeček.  Spoločným menovateľom  je však zobrazenie krajiny, alebo inšpirácia krajinou tohto teritória. Výstava je zostavená z diel Západoslovenskej galéria Jána Mudrocha v Senici, zo zbierok moravianskych sympózií Balneologického múzea v Piešťanoch, z diel archívu galérie Jána Koniarka v Trnave. Doplnená je dielami zo súkromných zbierok pätnástich súčasných autorov pôsobiacich v tomto kraji.
Tatiana Čuperková

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend