Výzva na predkladanie návrhov z radov verejnosti pre doplnenie členov – neposlancov do odborných komisií Zastupiteľstva TTSK

Publikované: 13.12.2022/ Aktualizované: 09.01.2023

Trnavský samosprávny kraj zverejňuje výzvu na podávanie prihlášok kandidátov z radov verejnosti na členov odborných komisií župného zastupiteľstva. Do práce komisií a spolurozhodovania o dianí v kraji sa môže zapojiť každý obyvateľ, ktorý zašle svoj životopis. Návrhy budú následne schvaľovať poslanci počas februárového zasadnutia zastupiteľstva kraja.

Zriadené komisie Zastupiteľstva TTSK pre VI. volebné obdobie 2022 – 2026:

  1. Finančná komisia:
  • Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom:
  • Komisia pre pozemné komunikácie a dopravu:
  • Komisia pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu:
  • Komisia pre sociálnu oblasť:
  • Komisia pre školstvo a mládež:
  • Komisia pre kultúru, národnostné menšiny a šport:
  • Komisia pre zdravotníctvo:
  • Komisia pre životné prostredie a rozvoj vidieka:

Návrhy členov komisií – neposlancov, je potrebné doručiť do podateľne TTSK alebo na emailovú adresu: raclavsky.jan@trnava-vuc.sk najneskôr do 15. januára 2023.

V návrhu je potrebné uviesť, do akej komisie sa člen – neposlanec navrhuje a jeho profesijný životopis.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW