Výzva na predloženie návrhov na ocenenie v oblasti kultúry

Publikované: 21.03.2018 | Naposledy aktualizované 21.02.2022

Trnavský samosprávny kraj každoročne oceňuje pracovníkov v oblasti kultúry, ktorí dosiahli vynikajúce tvorivé výkony a mimoriadne výsledky. Oceňovanie sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí.

Ocenenie je možné udeliť osobám aktívne pôsobiacim v odvetví kultúry, za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti kultúry, vzdelávania, vedeckovýskumnej činnosti a za prácu a výsledky regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu, ktoré robia dobré meno kultúre Trnavského samosprávneho kraja a prispievajú k rozvoju a ochrane kultúry a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.
Nominácie môžu predkladať združenia, inštitúcie, organizácie a občania Slovenskej republiky na priloženom nominačnom liste spolu s písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov prostredníctvom Odboru kultúry Trnavského samosprávneho kraja v termíne do 6. apríla 2018.

 

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie v oblasti kultúry (535,6 k)

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram