Výzva - Oceňovanie osobností TTSK

Publikované: 14.11.2013/ Aktualizované: 21.02.2022

Dámy a páni,

v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č.13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení TTSK vyzývame na predkladanie návrhov na Čestné občianstvo TTSK osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju TTSK, obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a
regiónmi.
Ďalej vyzývame na predkladanie návrhov osôb alebo kolektívov na Cenu TTSK za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, verejnoprospešnej činnosti a podobne, ďalej za účasť pri záchrane ľudského života, majetku kraja
a občanov.
Predseda TTSK ďalej môže udeliť osobám alebo kolektívom Pamätnú medailu predsedu TTSK za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, verejnoprospešnej činnosti a podobne, ďalej za účasť pri záchrane ľudského života,
majetku kraja a občanov.
Pamätný list predsedu TTSK je možné udeliť osobám, alebo kolektívom, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu, mesta, obce alebo pri významnom pracovnom, či životnom jubileu, za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej
organizácii.
Návrhy môžu predkladať združenia, inštitúcie, organizácie a občania Slovenskej republiky iba písomne prostredníctvom priloženého formulára (viď príloha). Bez vyplneného formulára nebude návrh akceptovaný.

Adresa:
Trnavský samosprávny kraj
Ľubica Pélyová
Starohájska 10
917 01 Trnava
033/5559151
0905/571366
Termín predkladania návrhov je do 28. júna 2013.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend