Workshop organizovaný Združením miest a obcí Slovenska na tému smart energetika v samospráve

Publikované: 04.09.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Trnavský župan Jozef Viskupič sa zúčastnil na workshope organizovanom Združením miest a obcí Slovenska venovanému smart energetike v samospráve.

Trnavská župa je moderný európsky región, ktorý sa venuje inováciám v oblasti ochrany životného prostredia a podpore efektívneho využívania zdrojov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života jeho obyvateľov.

Aktuálne pracujeme na nízkouhlíkovej stratégii, ktorá prispeje k dlhodobému a udržateľnému energetickému rozvoju regiónu predovšetkým v oblastiach ekologickej mobility, obnoviteľných zdrojov energie či energetickej efektívnosti budov v majetku župy.

Cieľom stratégie je definovať aktivity smerujúce k znižovaniu emisií CO2 aj za pomoci možností využitia smart komponentov.

V rámci komplexnej analýzy zvyšovania energetickej efektívnosti a podpory nasadzovania smart riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, bolo posúdených 25 objektov TTSK a následne podaných 18 žiadostí o dotáciu k 30. septembru 2019. Celková výška navrhovaných opatrení financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ predstavuje viac ako 6,5 milióna eur.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend