XII. Dunajskostredský divadelný festival

Publikované: 03.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
03.12.2013

Na počesť  1150. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda
23. 5. 2013 - V  Dunajskej Strede sa v divadelnej  sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnil  XII. DUNAJSKOSTREDSKÝ DIVADELNÝ FESTIVAL. Toto okresné podujatie organizuje Žitnoostrovské osvetové stredisko nad rámec svojich povinnosti. Podstatnou snahou je vytvárať dôstojný priestor  slovenskému umeleckému slovu a dramatizovanej tvorbe  v národnostne zmiešanom okrese, vytvárať podmienky prezentácie talentov a motivácie.   Ako už býva zvykom v tejto oblasti a v našom okrese, jednotlivé školy nechávali organizátorov v napätí do poslednej chvíle. Pretože  ani v čase  uzávierky vôbec nebolo jasné, kto skutočne  má o túto možnosť záujem. To sa týka nielen javiska, ale aj hľadiska ... Škoda.     
             Do tohtoročného XII. ročníka sa napokon predsa len prihlásilo až päť programov  vo vekových kategóriách od nižšieho stupňa základnej až po strednú školu. Ich predstavenia len potvrdzovali fakt, že aj v dnešnej dobe máme nielen talentované deti a mládež, ale vedú ich aj talentovaní režiséri – jednotliví statoční učitelia .  Aj vďaka tomu bol festival rozdelený do dvoch časti – pre mladšie deti a pre mládež.
Festival otvorili žiaci zo súboru   SLNIEČKO zo ZŠ Smetanov háj v D. Strede. S rozprávkou  STARÝ           PES OD Romana Brata a réžii  Mgr. Kristíny Sádovskej nás už v predstihu reprezentovali na krajskej divadelnej súťaži v Senici. Minuloroční nováčikovia festivalu potvrdili svoje kvality, po javisku sa pohybovali sebavedome a každé scénku rozohrali s veľkou chuťou.

V prvej časti programu vystúpil aj súbor MAKOVIČKA – školáci zo ZŠ na Jilemnického ulici v D. Strede s pôsobivým divadielkom  AKO KŔAĽ NEŠŤASTNÍK KU ŠŤASTIU PRIŠIEL v réžii Mgr. Ingrid Macákovej. Jednoduché a pritom veľmi pútavé spracovanie večnej témy – neposlušných detí -  zaujalo všetkých v hľadisku.
Nasledovali školáci z tej istej školy -  súbor KVAPôČKA s divadielkom  O PRASIATKACH v réžii Mgr. Dagmar Szabóovej. Opäť hravé podanie a radosť z vlastnej tvorivosti napĺňali celé predstavenie.
V tomto bloku vystúpila aj profesionálna divadelná formácia TEÁTER KOMIKA  ROMANA MIHÁLKU z Levíc , s interaktívnym predstavením Agentúra Kocúrkovo.   Majstrovsky zvládnuté a hravé predstavenie  upútalo pozornosť malých i veľkých  a  umocnilo radostnú, veselú atmosféru v sále.
Po prestávke sa vymenilo i publikum a v druhej časti festivalu vystúpili  študenti Gymnázia L. Dúbravu.
Program s názvom SRDCE EURÓPY v réžii pani profesorky Alici Tóthovej bolo  hudobno-poetické pásmo pripravené na počesť významných štátnych i národných sviatkov – XX. výročie vzniku Slovenskej republiky a 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda. V programe sa veľmi nevtieravo striedala slovenská klasika – verše Sama Chalupku či Andreja Sládkoviča , so  spevom ľudových a nakoniec i moderných piesní.  Svetlá ukážka ako zaujať mládež aj vážnou témou.
V závere festivalu vystúpil divadelný súbor spomínanej školy   triedy II. A pod názvom  WINGET, ktorý zahral dramatické predstavenie  BRÁNY . Scenár a réžiu  zabezpečila Mgr. Edit Tilajčíková.  Divadlo prinieslo na scénu vážne životné témy, tak ako píše sama autorka : hra o tme a farbách a aj o potrebe zázrakov v živote človeka.

V publiku sa vystriedalo dvakrát po 500 divákov. Mladší žiaci i mládežníci z celého mesta, ale  pricestovali  aj z Gabčíkova, zo  ZŠ Lehnice, dokonca do okresného mesta pricestovali aj žiaci zo ZŠ s vjm. Orechová Potôň  a z Domova sociálnych služieb z Veľkého  Medera .
V závere oboch častí programu boli vystupujúce súbory a režisérky ocenené diplomom  a peknou cenou z umeleckej keramickej dielne  PUSS.  Je pravdou, že tento rok v programe chýbali naše osvedčené stálice – už vyše dvadsať ročné divadlo manželov Strigáčovcov   KĽÚČIK .  Prezradili  nám, že  tento rok   majú umeleckú pauzu.
Okresné podujatie  organizuje TTSK - Žitnoostrovské osvetové stredisko v spolupráci s MsKS, a organizátori dúfajú , že aj  s podporou Ministerstva kultúry.

Jana Svetlovská

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW