XII. Snem Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

Publikované: 16.03.2017/ Aktualizované: 21.02.2022

16. 3. 2017 – Približne sto zástupcov samospráv zo Združenia miest a obcí (ZMO) regiónu Jadrových elektrární (JE) Jaslovské Bohunice sa zišlo na svojom 27. sneme. Správu o činnosti za minulý rok predniesol predseda ZMO, starosta Ružindola, Vladimír Púčik.

S príhovorom k delegátom snemu vystúpil aj predseda TTSK Tibor Mikuš, ktorý zdôraznil, že dvere k nemu sú otvorené. „Miestnu a krajskú samosprávu spájajú rovnaké starosti a problémy, preto je kraj pripravený obciam pomáhať."

Pre budúce obdobie si ZMO stanovilo ako priority posilňovanie financovania samospráv, dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, cestnej dopravy, ochrany ovzdušia, vodného hospodárstva a navyšovanie financií v regionálnom školstve. Delegáti kritizovali plánované zrušenie vyššieho normatívu pre žiakov na druhom stupni základných škôl. Združenie miest a obcí chce presadzovať prevod neevidovaných pozemkov a parciel neznámych vlastníkov v katastroch obcí a miest do ich vlastníctva, aby sa urýchlil proces rozvoja cyklotrás. Snemu sa zúčastnil aj riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja Marek Turanský, ktorý  starostov a primátorov informoval o súčasnom stave budovania cyklotrás v kraji a o zabezpečení projektovej dokumentácie na úseky v ďalšom období. Účastníci snemu dostali list, ktorý vedenie ZMO zaslalo podpredsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu a ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej, v ktorom žiada zastavenie rozhodnutia o zrušení doterajšieho procesu hodnotenia Miestnych akčných skupín.

Najstaršie a najväčšie ZMO na Slovensku má v súčasnosti v členskej základni 153 obcí a miest z okruhu tridsiatich kilometrov od  jadrovej elektrárne.  

-ik-

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW