Z Fondu na rozvoj Trnavského kraja župa rozdelila 900-tisíc eur, podporí 51 projektov

Trnavský samosprávny kraj v pondelok 23. mája 2022 zverejnil zoznam projektov, ktoré získali finančnú dotáciu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Spomedzi 111 doručených žiadostí získa podporu 51, medzi ktoré bude rozdelených spolu 900-tisíc eur.

„Aj v roku 2022 podporíme výnimočné aktivity, ktoré budú prínosom pre rozvoj našej župy v rôznych tematických oblastiach. Podporou 51 projektov sledujeme obnovu historických pamiatok, rozmach kreatívneho priemyslu, tvorbu zelenej krajiny, vzdelávanie mládeže, fungovanie IT start-upov či rozvoj elektromobility.  Medzi zámermi, ktoré najviac ocenila výberová komisia, je napríklad oprava strechy na Dome kultúry v Skalici od slávneho architekta Dušana Samuela Jurkoviča. Najlepšie hodnoteným projektom sa stala záchrana hradu Korlátka pri Cerovej v okrese Senica,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že cieľom projektu je urobiť hrad bezpečnejším pre návštevníkov, a to dobudovaním zábradlí, terénnych schodíkov a altánku alebo kosením areálu. S dotáciou 22-tisíc eur pribudnú aj informačné tabule.

Župa sumou 32-tisíc eur podporí pokračovanie rekonštrukcie pamiatkovo chráneného objektu synagógy v obci Šaštín-Stráže, kde pribudne prípojka na vodu a elektrinu a bude zrealizovaný reštaurátorsky prieskum.

V obci Oľdza sa s dotáciou 10-tisíc eur zrekonštruuje kolkáreň, v ktorej budú organizované športové a komunitné aktivity.

Kraj finančne podporí aj zámer Fóra inštitútu pre výskum menšín, ktoré chce v Dunajskej Strede vybudovať štúdio a nahrávať v ňom sériu podcastov #SocIn na propagáciu sociálnych inovácií a sociálneho podnikania. V okrese Galanta pribudne s dotáciou 13-tisíc eur aj energeticky samostatné športovisko Veslárskeho klubu Šintava.

Finančná podpora v celkovej hodnote 58-tisíc eur z Fondu na rozvoj Trnavského kraja bude použitá aj na rozšírenie siete elektronabíjacích staníc na území kraja.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve boli mestá a obce, právnické a fyzické osoby (podnikatelia), ktoré majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobia na území Trnavského kraja, respektíve poskytujú služby obyvateľom Trnavského kraja. Cieľom podpory z Fondu na rozvoj Trnavského kraja je prispieť k zvýšeniu kvality verejnoprospešných a inovatívnych iniciatív, ktoré sa týkajú všeobecného rozvoja regiónu, zlepšenia podnikateľských zručností, udržania zamestnanosti alebo rekonštrukcie infraštruktúry. Finančne podporené boli projekty aktivity, akcie a činnosť organizácií a obcí s celoregionálnym a nadregionálnym charakterom, ktoré potrebujú väčšie finančné krytie. Minimálna výška grantu bola stanovená na 10-tisíc eur.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW