Záhorská knižnica v Senici vyhlásila ďalší ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2024, celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe, ponúka nádejným autorom príležitosť konfrontovať svoje literárne pokusy s názormi odbornej poroty. Súťaží sa v poézii aj v próze bez žánrového obmedzenia. Výhodou je široké vekové rozpätie súťažiacich: I. kategóriu tvoria deti 2. stupňa základných škôl a zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií, II. kat. študenti stredných škôl a III. kat. vysokoškoláci a ostatní dospelí bez obmedzenia.

„Literatúra je prostriedok na vyjadrenie nielen krásneho a dobrého, čo je v nás i vôkol nás, ale i ventilom, aby sme zo seba dostali všetko to nepríjemné a ťaživé,“ zhodnotila porotkyňa Alexandra Jurišová zatiaľ posledný XXXVII. ročník, do ktorého zaslalo 70 autorov spolu 162 prác.

Elektronické prihlasovanie do súťaže bude spustené 15. júna 2024, termínom uzávierky je tradične
15. september. Porotu zastreší Literárne informačné centrum v Bratislave, budú v nej známi literáti i literárni vedci. Práce sa posudzujú anonymne, čo zaručí maximálnu objektívnosť pri ich hodnotení. Výbornú príležitosť osobne predebatovať jednotlivé diela a získať neoceniteľné rady od odborníkov ponúkajú rozborové semináre, ktoré sa budú konať v novembri pri záverečnom vyhodnocovaní súťaže. S ocenenými prácami sa verejnosť zoznámi v Bulletine víťazných prác, ktorý vyjde v printovej podobe s grafickým rukopisom výtvarníka Milana Mikulu.

Vyhlasovateľmi súťaže sú okrem Záhorskej knižnice i  Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, Slovenské literárne centrum a Spoločnosť Ladislava Novomeského.

Propozície a informácie potrebné na prihlásenie do XXXVIII. ročníka súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2024 sú k dispozícii na webe www.zahorskakniznica.eu, hlavné menu odkaz Projekty.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW