Záhorské múzeum v Skalici pozýva na prezentáciu publikácií o 1. svetovej vojne

Publikované: 12.02.2020/ Aktualizované: 21.02.2022

S finančným príspevkom z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia vydalo múzeum knihu Prvá svetová vojna a Záhorie. Pamätníky obetiam v regióne. Jej zámerom je vzdať poctu množstvu padlých, trpiacich vojakov ale i ich rodín a poukázať na nezmyselnosť vojen a násilia, opätovne pripomenúť obete ako memento pre súčasnosť i budúcnosť.

V roku 2018 sme si pripomenuli ukončenie najväčšieho svetového konfliktu v dejinách, ktorý kruto poznamenal súdobú spoločnosť a zasiahol priamo alebo nepriamo do osudov každej rodiny. Z obcí a miest Záhoria odišlo v rokoch 1914 – 1918 na front bojovať vyše 33 000 chlapov, domov sa ich vrátilo necelých 30 000, z ktorých takmer tisícka mala trvalé invalidné následky a viac ako 2000 mladých mužov sa domov nevrátilo. Záhorské múzeum v Skalici v rámci širšie koncipovaného projektu vydalo pri príležitosti 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny knihu Prvá svetová vojna a Záhorie. Pri projekte sa podarilo získať mnoho vzácneho materiálu, z ktorého bol zostavený voľne nadväzujúci druhý diel knihy s podnadpisom Pamätníky obetiam v regióne. K 100. výročiu ukončenia vojny dokončil odborný pracovník Záhorského múzea Mgr. Róbert Svíba fotografickú dokumentáciu pamätníkov prvej svetovej vojny vo všetkých obciach regiónu Záhorie, z ktorých časť obce k výročiu renovovali. Fotografie ilustrujú prvú najrozsiahlejšiu časť knihy s textom PhDr. Petra Brezinu, venovanú dokumentácii a problematike pamätníkov padlým v prvej svetovej vojne (260 strán). Ako vzácne svedectvo prinášame denník účastníka vojny Ing. Dezidera Tomečka Odtiaľ - potiaľ s množstvom autentických, doposiaľ neznámych fotografií, ktorý sa podarilo uchovať v rodine jeho vnučky Bc. Kataríny Vozárikovej. Knihu uzatvára osem vojnových príbehov. Grafickú úpravu knihy zabezpečil MgrArt. Peter Žúrek.

Druhou prezentovanou knihou bude zbierka poézie renomovanej autorky, literárnej historičky a poetky prof. Evy Fordinálovej Hore srdcia!, ktorú vydavateľstvo Lúč vydalo vo svojom edičnom rade po jej básnických zbierkach duchovnej lyriky Neprestanem Ťa hľadať (2005), Chystám Ti miesto (2007), Stretlo ma svetlo (2009) a Z hlbokosti duše (2011) ako piatu. Autorka ňou vzdala hold Jánovi Hollému pri príležitosti 170. výročia „nebeského narodenia“ a vytvorila pritom i nový druh strofy - „venčekový: osem veršov vzájomne prepletených dvoma rýmami - a spätých sponou prvého a posledného dvojveršia.“

Pri práci v redakčnej rade časopisu Záhorie, ktoré vydáva Záhorské múzeum už 29. rok, oslovili autorku fotografie, zachytávajúce prírodu Záhoria, scenérie a nálady krajiny. Prostredníctvom nich bližšie spoznávala a utvrdzovala sa v obdive rodného kraja, v ktorom nachádza súznenie so svojím veľkým rodákom. Fotografiami dopĺňa a ilustruje väčšiu časť zbierok svojej poézie Vôňa Záhoria (rozšírená reedícia, 2008), Mystika Záhoria (básne a zamyslenia, 2013), Mystika Záhoria II (2015) a tiež zbierku Hore srdcia!.

Autor článku: Záhorské múzeum v Skalici

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW