Zasadalo krajské zastupiteľstvo

Publikované: 12.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
12.12.2013

V parlamentnej miestnosti Úradu TTSK sa konalo 25. riadne zasadnutie Zastupiteľstva TTSK. Poslanci na ňom schválili návrh rozpočtu TTSK na roky 2014 – 2016. Zaoberali sa aj kúpou budovy vo vlastníctve mesta Senica a jej zverenie do správy Strednej odbornej školy v Senici, či kúpou novovytvoreného pozemku v k. ú. Senica do vlastníctva TTSK a zverenie do správy SOŠ Senica. Schválili vyradenie prebytočného a nepotrebiteľného nehnuteľného majetku v správe DSS pre dospelých Bojková a súhlas s odstránením stavby, schválili aj vyradenie a predaj prebytočného hnuteľného majetku TTSK v nájme FNsP Skalica, a.s.. Zároveň sa preberal návrh na zrušenie príspevkových organizácií – NsP Skalica, NsP Sv. Lukáša Galanta a NsP Dunajská Streda.

Najväčšia diskusia sa rozprúdila pri bode, v ktorom zastupiteľstvo rokovalo o zámere vstupu strategického partnera pre Nemocnicu s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. a Nemocnicu s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., v ktorých je TTSK majoritným akcionárom. Aj napriek vystúpeniu Ivana Uhliarika zastupiteľstvo uznesenie schválilo, proti nebol aj jeden poslanec.

„Materiál je politickým kompromisom, ktorý dáva reálne možnosti vstupu prípadného strategického partnera do našich nemocníc. Neobmedzujeme sa na žiadnu známe formu spolupráce. Je možné urobiť odpredaj určitého počtu akcií, je možné vstúpiť navýšením základného imania, je možné si prenajať nemocnicu na dlhšie časové obdobie a možno aj tieto spôsoby kombinovať. Je to transparentné, v zmysle zákona a tento proces bude ukončený niekedy v priebehu budúceho roka. Z toho vyplýva, že tvrdenie o privatizácii nemocníc je minimálne smiešne," zhodnotil neuralgický bod zastupiteľstva predseda TTSK Tibor Mikuš.

Poslanci zároveň schválili dohodu o partnerstve medzi vedúcim partnerom a partnermi projektu pre projekt „Cezhraničné turistické informačné a školiace stredisko" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Schválili aj návrh na predloženie žiadosti o NFP k projektu a financovanie projektu Smart Net v rámci toho istého programu.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW