Zasadnutie EZÚS vo Veľkom Mederi

Publikované: 09.05.2018/ Aktualizované: 21.02.2022
9. 5. 2018 – Vo Veľkom Mederi sa uskutočnilo zasadnutie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh (EZÚS RDV). Za Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa ho zúčastnili župan Jozef Viskupič a vicežupan József Berényi. Ďalšími účastníkmi boli župan župy Györ-Moson-Sopron Zoltán Németh, župan župy Komárom – Esztergom György Popovics, župan Peštianskej župy István Szabó, podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v zastúpení predsedu BSK Juraja Drobu Alžbeta Ožvaldová, predseda Odbornej komisie EZÚS Tibor Borsó a riaditeľka EZÚS Ema Vasiová.
Účastníci prerokovali niekoľko bodov. Keďže súčasný predseda EZÚS György Popovics zastáva svoju funkciu od 1. júla 2016, jeho dvojročný mandát sa končí 30. júna 2018. Za predsedu zoskupenia bol preto na ďalšie obdobie navrhnutý župan TTSK Jozef Viskupič a za spolupredsedu György Popovics. Za predsedu odbornej komisie bol navrhnutý vicežupan TTSK József Berényi.
Nasledujúce riadne zasadnutie valného zhromaždenia EZÚS RDV sa bude konať 29. mája 2018 na území župy Győr-Moson-Sopron v meste Győr.
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh pôsobiace na Slovensku a v Maďarsku pozostáva zo samospráv vykonávajúcich svoju činnosť na základe vnútroštátneho práva daného členského štátu. Ide o nezávislú neziskovú organizáciu s právnou subjektivitou. Založenie EZÚS RDV inicioval na základe povolenia zastupiteľstva župy Komárom-Ostrihom jeho predseda v roku 2010. Pôvodná predstava bola zameraná na integrovaný rozvoj slovensko-maďarského úseku Dunaja s geograficky definovateľnou funkciou v rámci Dunajskej stratégie. Na základe toho bola o spoluprácu požiadaná Župa Győr-Moson-Sopron v Maďarsku a Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj v zastúpení Slovenska.
V záujme založenia EZÚS RDV sa uskutočnilo 30. augusta 2010 prvé zasadnutie v meste Tata, za účasti predsedov štyroch krajov. Počas prípravného procesu napokon Nitriansky kraj odstúpil, memorandum o založení EZÚS bolo teda 10. júna 2011 podpísané predsedami Trnavského samosprávneho kraja, Župy Győr-Moson-Sopron a Župy Komárom- Esztergom, ktorá bola iniciátorom daného procesu. 
-ik-

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW