Zasadnutie Kultúrnej rady TTSK

Publikované: 16.03.2017/ Aktualizované: 21.02.2022

16. 3. 2017 –  Rozvojom kultúry v Trnavskom kraji sa v Kultúrno-osvetovom centre v Holíči na svojom 19. zasadnutí zaoberala Kultúrna rada Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Radu otvoril asistent predsedu Juraj Štaffa, ktorý privítal prítomných hostí a odovzdal slovo podpredsedovi TTSK a primátorovi mesta Holíč Zdenkovi Čambalovi.

Pracovnú časť stretnutia otvorila riaditeľka odboru kultúry Ľubica Malá, ktorá informovala prítomných o stavebno-technických akciách v oblasti kultúry realizovaných na sklonku roka 2016, o edičnej činnosti Úradu TTSK, predstavila publikácie, ktoré boli vydané v spolupráci s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a informovala o aktivitách, ktoré Úrad TTSK pripravil pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana. V súvislosti s prebiehajúcimi aktivitami k výročiu uviedla Igora Válka, autora literárneho pásma Náš Hurban alebo muž po Štúrovom boku, ktorý svojou prezentáciou priblížil prednášky organizované v knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

V závere stretnutia bola otvorená diskusia, v ktorej historik Peter Horváth informoval o pripravovanom 200. výročí narodenia Andreja Ľudovíta Radlinského, ktoré si mesto Trnava  pripomenie v letných mesiacoch. Diskusia pokračovala vystúpením filatelistu Jána Mičku, ktorý vyzdvihol počin Úradu TTSK – nový vizuál frankovacieho stroja podateľne Úradu TTSK, s prítlačou  Roka Jozefa Miloslava Hurbana. O prítlač je medzi filatelistami z celého Slovenska veľký záujem.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš poďakoval prítomným za účasť, vyzdvihol počiny Trnavského samosprávneho kraja na poli kultúry a prejavil snahu rozšíriť rady tohto poradného orgánu o nových členov.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend