Zasadnutie zastupiteľstva z 18. marca je zrušené

Publikované: 17.03.2020/ Aktualizované: 22.02.2022

„Svoju neúčasť totiž ospravedlnila už viac ako polovica zo 40 poslancov zastupiteľstva, ktoré by tým pádom nebolo uznášaniaschopné,“ vysvetlil trnavský župan Jozef Viskupič.

DO 14 DNÍ NOVÝ TERMÍN ZASADNUTIA

Podľa Zákona o samospráve vyšších územných celkov je zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, predseda do 14 dní určí termín konania nového zasadnutia zastupiteľstva.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend