Zastúpenie Trnavského kraja v Bruseli je oficiálne otvorené

Trnavský samosprávny kraj v stredu 29. júna 2022 oficiálne otvoril kanceláriu svojho zastúpenia v Bruseli. Stalo sa tak počas 150. plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov.

„K slávnostnému otvoreniu našej bruselskej kancelárie sme pre pandemické obmedzenia pristúpili minulý týždeň. Je dôležité, že záujmy Trnavského kraja môžeme presadzovať v centre politického diania Európy. Zviditeľňujeme potenciál v oblasti cestovného ruchu alebo výskumu a inovácií, ktorý nachádza pochopenie v Európskom výbore regiónov. Nadviazali sme cenné kontakty, ktoré využívame v prospech rozvoja župy. Vďaka pôsobeniu našej kancelárie sme sa zapojili do medzinárodných sietí regiónov, ktoré nám umožňujú zvýšiť náš vplyv na rozhodnutia európskych inštitúcií. Získavame tiež informácie o príležitostiach na spoluprácu alebo získanie európskych zdrojov, ktoré sprostredkúvame viacerým socio-ekonomickým partnerom na našom území. Čo má už aj konkrétne výsledky,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že sa osvedčila aj ponuka stáží.

Bruselská kancelária trnavskej župy sídli v rovnakej budove ako zastúpenia Bratislavského a Košického samosprávneho kraja. Jej otvorenia sa zúčastnili viacerí europoslanci aj podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka, ako aj zástupcovia ďalších inštitúcií Európskej únie, diplomatických misií, regiónov či ich združení.

V rámci pracovnej cesty sa župan Viskupič stretol so slovenskými europoslancami Petrom Pollákom a Ivanom Štefancom, s ktorými preberali možnosti spolupráce. Spolu s trnavským vicežupanom Józsefom Berényim sa na pozvanie zastúpenia Hlavného mesta Praha v Bruseli zúčastnil na stretnutí slovenskej a českej národnej delegácie v Európskom výbore regiónov, pričom diskutovali o piatich prioritách českého predsedníctva Rady EÚ.

O týchto témach diskutovali aj s podpredsedom českej vlády a ministrom pre miestny rozvoj a digitalizáciu Ivanom Bartošom.

Nasledovalo aj rokovanie s generálnym tajomníkom výboru Petrom Blížkovským, ktorý v minulosti vystúpil na konferencii združenia samosprávnych krajov SK 8 o posilňovaní postavenia regiónov v politike súdržnosti Európskej únie.

Trnavský samosprávny kraj sa zapája do diania na európskej scéne prostredníctvom Zastúpenia TTSK v Bruseli. Podpredseda TTSK József Berényi zastupuje kraj v Európskom výbore regiónov i v medziregionálnej skupine pre automobilový priemysel a v Karpatskej skupine. TTSK je členom Združenia pre súdržnosť („Cohesion Alliance“), Združenia automobilových zručností („Automotive Skills Alliance“) a podieľal sa na vzniku Združenia automobilových regiónov („Automotive Regions Alliance“).

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW