Združenie Samosprávne kraje Slovenska podporuje inovácie v regiónoch

Združenie samosprávne kraje Slovenska (SK8) v spolupráci s Výskumnou a inovačnou autoritou úradu podpredsedu vlády SR (VAIA) zorganizovali v stredu 21. februára v priestoroch Elektrárne Piešťany 1. ročník konferencie „INOVUJME REGIÓNY – objavte potenciál krajov“. Zástupcovia miestnej, regionálnej a štátnej správy, predstavitelia krajských inovačných centier a úspešní startupisti diskutovali o dôležitosti podpory inovácií na Slovensku.

Celodenné podujatie bolo rozdelené do viacerých tematických blokov, počas ktorých mali účastníci možnosť spoznať inovačný potenciál samosprávnych krajov a vymeniť si skúsenosti z praxe.

„Ak chceme zatraktívniť naše regióny a docieliť, aby aj samosprávy držali krok so súčasným trendom rozvoja v európskom priestore, ale aj v celom vyspelom svete, je nevyhnutné reflektovať na nové výzvy a zvyšujúce sa nároky v oblasti inovácií. Práve moderné, inovatívne a atraktívne regióny sú predpokladom modernej, inovatívnej a atraktívnej krajiny,“ povedal predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Prvá panelová diskusia sa zaoberala dôležitosťou inovácií v regiónoch. Diskutujúci sa zhodli, že inovácie predstavujú neodmysliteľnú súčasť územnej samosprávy. Taktiež sa venovali otázkam akú pozíciu má štát, kraje a mestá v systéme podpory inovácií, a ako by mal vyzerať ideálny stav v podmienkach SR. V nasledujúcich častiach konferencie prezentovali jednotlivé krajské inovačné a rozvojové agentúry svoje aktivity, ktorými podporujú inovácie vo svojom území. V rámci inšpirácií zo zahraničia prišiel Jindřich Weiss odprezentovať 20-ročný príbeh Juhomoravského inovačného centra, ktoré sa stalo lídrom v stredoeurópskom prostredí. Posledná časť podujatia sa venovala predstaviteľom úspešných startupov, ktorí diskutovali o úskaliach a potrebách tvorby nápadov.

Generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority SR Michaela Kršková hovorí, že "pre vznik inovácií a tým aj zvýšenie kvality života v regiónoch, potrebujeme vytvárať prostredie pre prirodzené, opakované a intenzívne stretávanie sa talentovaných a kreatívnych ľudí z lokálnych firiem, vysokých škôl a samospráv. Preto aj intervencie štátu by mali podporovať lokálne vznikajúce iniciatívy a cieliť na ich udržateľnosť a napojenie na lokálnu ekonomiku."

Účastníci konferencie mohli spoznať mnohé inšpiratívne príbehy a projekty realizované v praxi, vďaka ktorým sa zlepšuje pracovné prostredie a podmienky v regiónoch Slovenska.

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW