Združenie SK 8 pripravilo Deň regiónov, na galavečere ocenilo 17 osobností krajov

Publikované: 14.04.2022/ Aktualizované: 29.04.2022

Združenie SK 8 zorganizovalo v stredu 13. apríla 2022 v Starej tržnici v Bratislave „Deň regiónov“. Celodenné podujatie bolo vyvrcholením série podujatí 20. výročia vzniku samosprávnych krajov. Program pozostával z dvoch panelových diskusií, festivalu krajov a slávnostného galavečera. Cenu regiónov 2022 získalo 17 osobností.

„Som rád, že sme priniesli regióny na jedno miesto. Na festivale krajov sme prezentovali naše tradície, ako aj atraktivity cestovného ruchu alebo potenciál kreatívneho priemyslu. S pozvanými hosťami na čele s predsedom Európskeho výboru regiónov Apostolom Tzitzikostasom sme verejne diskutovali o čerpaní eurofondov v novom programovom období. SK 8 stále presadzuje decentralizáciu riadenia eurofondov s čím súvisí ambícia, aby sa o zdrojoch určených na výkon samosprávnych kompetencií rozhodovalo v území. Hovorili sme aj o angažovaní sa krajov v pomoci utečencom pred vojnou na Ukrajine. Župy poskytujú ubytovanie vo svojich zariadeniach a pomáhajú stredoškolákom s integráciou do vzdelávacieho procesu,“ uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Po panelových diskusiách sa jednotlivé regionálne samosprávy prezentovali na Festivale krajov. Okrem tradícií a regionálnych kuchýň boli odprezentované aj aktivity žúp v oblasti rozvoja stredoškolského vzdelávania, podpory inovácií, kreatívneho priemyslu či cestovného ruchu. Podujatie zakončil galavečer pre pozvaných hostí, na ktorom bolo Cenou regiónov ocenených 17 osobností.

„Župy operatívne zaskakovali za okresné úrady pri manažovaní pandémie ochorenia Covid-19. Následne sme sa chopili očkovania a zvládli to na výbornú. Vyžadovalo si to však obrovské nasadenie zamestnancov žúp naprieč Slovenskom. Ôsmim najviditeľnejších z nich sme premiérovo udelili Cenu regiónov, podobne ako ôsmim osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozkvet modernej regionálnej samosprávy u nás. Medzi nimi vyčnieval prvý bratislavský župan Ľubo Roman, ktorý nám aj dnes chýbal,“ dodal predseda Viskupič.

Cenu regiónov v roku 2022 získal napríklad bývalý prezident Rudolf Schuster či rímskokatolícky kňaz Anton Srholec in memoriam. Špeciálna cena bola udelená hercovi a prvému bratislavskému županovi Ľubomírovi Romanovi in memoriam.

Deň regiónov aj udeľovanie Ceny regiónov zorganizovalo združenie SK 8 po prvýkrát, pričom má ambíciu, aby sa z nich stala tradícia.

Prvé voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konali v decembri 2001. Odvtedy samosprávne kraje zabezpečujú špecializovanú sociálnu starostlivosť, stredoškolské vzdelávanie, správu ciest II. a III. triedy, prímestskú autobusovú dopravu či uchovávanie regionálnej kultúry. Všetkých osem samosprávnych krajov je od roku 2006 združených v SK 8.

 

CENA REGIÓNOV 2022 – ZOZNAM OCENENÝCH

Banskobystrický kraj

Pomoc v čase pandémie BBSK:

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja

Cena regiónu BBSK:

Mgr. Monika Podolinská, podpora a vzdelávanie marginalizovaných komunít

 

Bratislavský kraj

Pomoc v čase pandémie BSK:

MUDr. Tomáš Szalay, PhD., riaditeľ Odboru zdravotníctva BSK

Cena regiónu BSK:

Edita Gruberová, sopranistka – in memoriam

 

Košický kraj

Pomoc v čase pandémie KSK:

Kolektív oddelenia zdravotníctva Úradu KSK

Cena regiónu KSK:

Rudolf Schuster, bývalý prezident Slovenskej republiky

 

Nitriansky kraj

Pomoc v čase pandémie NSK:

MUDr. Ľubomír Ševčík, MPH, vedúci lekár NSK

Cena regiónu NSK:

Ing. Helena Psotová, riaditeľka Úradu NSK

 

Prešovský kraj

Pomoc v čase pandémie PSK:

Mgr. Zuzana Sabolová, vedúca Odboru zdravotníctva PSK

Cena regiónu PSK:

Ondrej Kandráč, huslista, primáš, spevák, folklorista

 

Trenčiansky kraj

Pomoc v čase pandémie TSK:

Kolektív zamestnancov Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu TSK

Cena regiónu TSK:

Vojtech Tĺčik – celoživotný prínos pre rozvoj vidieckeho turizmu na Slovensku

 

Trnavský kraj

Pomoc v čase pandémie TTSK:

PhDr. Lucia Šmidovičová, PhD., MPH, riaditeľka Odboru zdravotníctva TTSK

Cena regiónu TTSK:

Anton Srholec – in memoriam

 

Žilinský kraj

Pomoc v čase pandémie ŽSK:

PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA, riaditeľka Odboru zdravotníctva ŽSK

Cena regiónu ŽSK:

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová, riaditeľka Centra sociálnych služieb v Zákamennom

ŠPECIÁLNA CENA IN MEMORIAM

Mgr. art. Ľubomír Roman

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend