Združenie SK8 bude presadzovať zmeny v navrhovanom zákone o odbornom vzdelávaní, úradník nemôže meniť rozhodnutia županov

Publikované: 25.05.2018/ Aktualizované: 21.02.2022
25. 5. 2018 – Na júnovej schôdzi Národnej rady SR budú poslanci riešiť v 2. čítaní  aj vládny návrh novely zákona o odbornom vzdelávaní. Ten bol predložený s cieľom zatraktívniť podmienky duálneho vzdelávania, pričom ruší nezmyselné krátenie normatívu pre zapojené školy a zavádza príspevok pre zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú vytvoriť podmienky pre vzdelávanie žiakov. Predstavitelia Združenia samosprávnych krajov SK8 však už v pripomienkovom konaní predložili viaceré pripomienky k návrhu zákona, najmä k spôsobu určovania počtu žiakov v triedach.

Návrh zákona totiž zásadným spôsobom posilňuje právomoci ministerstva školstva pri určovaní počtu tried a žiakov v jednotlivých odboroch. Kým doteraz mohlo ministerstvo upraviť rozhodnutie župy len na základe odvolania zriaďovateľov, teraz bude môcť aj na základe vlastnej iniciatívy (alebo podnetu zriaďovateľov či zamestnávateľov) vstúpiť do procesu určovania tried a zmeniť župou určené počty z dôvodu „verejného záujmu". „Čo ale znamená ten verejný záujem už zákon nijako nedefinuje," upozorňuje trnavský župan a predseda SK8 Jozef Viskupič.

Ministerstvo zároveň celý proces vyňalo zo správneho konania, čo v praxi znamená, že takéto rozhodnutie bude v rukách ministerského úradníka a  bolo by konečné a platné. "Zásadne odmietame, aby o potrebách krajov rozhodovali ministerskí úradníci od stola v Bratislave s konečnou platnosťou a bez možnosti odvolania. Nie je možné, aby úradník menil rozhodnutia županov, priamo volených občanmi kraja. Pokiaľ ministerstvo chce posilniť svoje právomoci zasahovať do kompetencií samospráv, trváme na tom, aby za takéto rozhodnutia prevzal zodpovednosť minister ako odvolací orgán," tvrdí J. Viskupič.

 „Preto navrhujeme doplnenie návrhu o možnosť žúp odvolať sa voči prípadnému rozhodnutiu ministerstva o zmenách v počtoch tried a žiakov na stredných školách," doplnil Jozef Viskupič po včerajšom pracovnom rokovaní županov SK8, ktorí sa stretli v Bratislave. Župani SK 8 mienia s pripomienkami osloviť poslancov NR SR, aby v 2. čítaní zákona upravili spôsob rozhodovania o určovaní počtu žiakov.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW