Život v ANTONIUS senior centre v Sládkovičove

Publikované: 12.12.2013 | Naposledy aktualizované 21.02.2022
12.12.2013

ANTONIUS senior centrum v Sládkovičove dňa opäť pripravilo zaujímavú akciu ako pre hostí, tak aj pre svojich klientov. Jedná sa o zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby formou: zariadenia pre seniorov, domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia a denného stacionára, Vo svojich moderných priestoroch privítalo účastníkov projektu programu Európa pre občanov, ktorý má názov „My, Európania 4x4". Prijímateľom tohto grantu bolo Mesto Sládkovičovo. V rámci tohto úspešného projektu boli partnermi  Mesta Sládkovičovo, mestá: Ivančice (Česká republika), Csorvás (Maďarsko) a Diosig (Rumunsko). Jednou z tém projektu bola „Situácia seniorov v krajinách EÚ" , ďalšie témy: zachovanie ľudových tradícií, ochrana kultúrnych pamiatok, ekológia. Konferencia na tému „Situácia seniorov v krajinách EÚ" sa konala v spoločenských priestoroch ANTONIUS senior centra. Vedenie ANTONIUS senior centra Sládkovičovo informovalo zahraničných hostí o postupe umiestnenia občana do Zariadenia pre seniorov, Domova sociálnych služieb, Denného stacionára v Slovenskej republike. V ďalšom im predstavilo bohatú činnosť a vybavenie svojho zariadenia. Po prednáške si prítomní prezreli všetky priestory zariadenia, ktoré boli vyzdobené výrobkami a ručnými prácami klientov zariadenia. Domáci vyzdvihli dôležitosť podpory sociálnej činnosti od štátu, či príslušných samosprávnych krajov.
Výsledky konferencie boli prínosom pre všetkých zúčastnených, ktorí si vymenili skúsenosti v oblasti starostlivosti o seniorov. Bola to motivácia pre ďalšiu prácu, pre nás všetkých, ktorí túto prácu vykonávame. 

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend