Zomrel bývalý riaditeľ DJP Emil Nedielka

Publikované: 01.07.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

V roku 1974 ako čerstvý absolvent pražskej DAMU nastúpil do novozriadeného Divadla pre deti a mládež na post vedúceho umelecko-technickej prevádzky. Položil základy pre doterajšie fungovanie umelecko-technickej prevádzky, staral sa o plynulý a bezchybný priebeh výroby v dielňach divadla a bol nápomocný umelcom, ktorí nikdy nezabudnú na ochotu, trpezlivosť a pozitívnu energiu, s akou dokázal vyriešiť každý problém. Počas tohto obdobia  bol súčasťou slávnej éry trnavského divadla, kedy pomáhal režisérom uskutočňovať všetky inovácie, experimenty a netradičné nápady, ktoré robili trnavské divadlo celoslovenským unikátom. Aj vďaka nemu sa toto obdobie navždy zapísalo veľkými písmenami do dejín slovenského divadla. 

Od roku 1996 až do roku 2018 viedol divadlo z pozície riaditeľa. V roku 1998 vymenoval za umeleckého šéfa divadla scénografa prof. Jána Zavarského, s ktorým sa počas dvadsiatich rokov usilovali o pozdvihovanie umeleckej kvality divadla, profesionálny rast hereckého súboru, vzrastajúcu divácku návštevnosť a celkovo obohacovanie kultúrneho života v meste Trnava. 

Počas jeho pôsobenia na poste riaditeľa prešlo divadlo viacero zásadnými zmenami. Jednou z nich je zmena názvu divadla z Trnavské divadlo (názov z roku 1990) na Divadlo Jána Palárika v Trnave v roku 2002. Pod týmto názvom divadlo funguje doteraz. V roku 2003 bol vytvorený nový divadelný priestor – Štúdio Divadla Jána Palárika, ktoré sa stalo laboratóriom pre nové experimenty, mladých umelcov, súčasnú drámu a dnes je považované za stabilnú komornú scénu Divadla Jána Palárika. Okrem divadelného štúdia pribudli aj nové priestory centrálnej šatne pre divákov. S plynutím rokov nezabúdal na neustále obmieňanie tváre divadla. Preto prispel k rekonštrukciám rôznych priestorov divadla, medializácii divadla prostredníctvom tlači i nových médií.  

Profesionálny i ľudský prínos Emila Nedielku pre Divadlo Jána Palárika je však omnoho väčší a zrejme neexistujú slová, ktoré by ho dokázali výstižne pomenovať. Nesmierne si vážime všetok čas, úsilie a energiu, ktorú vložil do zveľaďovania a napredovania nášho divadla. Jeho dielo a odkaz v divadle naďalej pretrvá pre ďalšie generácie.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v piatok 2. júla 2021 o 12.30 h na cintoríne na Kamennej ceste.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW