Župa otvorila dotačnú výzvu, z Fondu na rozvoj Trnavského kraja prerozdelí až 600-tisíc eur

Trnavský samosprávny kraj aj tento rok spustil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Cieľom župy je podporiť obce, organizácie a ich aktivity, ktoré výrazne prispievajú k propagácií kraja, napĺňajú jeho rozvojový potenciál a majú nadregionálny, celoslovenský alebo medzinárodný význam. Pre tento účel župa z rozpočtu vyčlenila až 600-tisíc eur. Záujemcovia môžu žiadosti predkladať elektronicky do 2. júna 2023, a to cez formulár dostupný na webe trnavskej župy.

„Jednou z našich dlhodobých priorít je podpora výnimočných aktivít obcí a organizácií v kraji, ktoré prispievajú k jeho rozvoju. Aj tento rok sme preto vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja, v rámci ktorého prerozdelíme sumu vo výške 600-tisíc eur. Finančne podporíme aktivity zamerané napríklad na podporu práce s mládežou, rozvoj občianskej spoločnosti, rekonštrukcie, opravy a vybudovanie verejnej infraštruktúry, environmentálne aktivity spojené so zmierňovaním klimatických dopadov či rozvoj elektromobility. Žiadatelia môžu získať grant vo výške minimálne 10-tisíc eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Oblasti, v ktorých môžu byť projekty úspešné sa týkajú všeobecného rozvoja regiónov, podpory podnikania a zamestnanosti v kraji, rekonštrukcií, opráv a budovania verejnej infraštruktúry. Finančne kraj podporí aj environmentálne aktivity či výstavbu a rekonštrukcie cyklistickej infraštruktúry. Podporené budú aj návrhy inovatívnych riešení zamerané na zlepšenie kvality života v jednotlivých regiónoch. Financie sú určené aj na projekty spojené s revitalizáciou verejných priestranstiev, podporou práce s mládežou a spoločnosťou.

„Oprávnenými žiadateľmi sú mestá a obce, právnické a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobia na území Trnavského kraja, respektíve poskytujú služby obyvateľom tohto kraja. Žiadateľ musí zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov  vo výške minimálne 5 % z celkovej výšky poskytnutého grantu,“ upresnil Ján Raclavský z Organizačného oddelenia Úradu TTSK s tým, že v kontexte náročnej hospodárskej situácie sa župa rozhodla znížiť mieru spolufinancovania žiadateľov z 10 na 5 % oproti roku 2022.

Záujemcovia môžu žiadosti predkladať elektronicky cez formulár dostupný na webovej stránke trnavskej župy. Žiadosti o poskytnutie grantu je potrebné zaregistrovať najneskôr do 2. júna 2023.

V minuloročných výzvach bolo podporených dokopy 58 projektov v celom Trnavskom kraji. Medzi nimi projekt zameraný na záchranu hradu Korlátka pri Jablonici. Cieľom projektu bolo urobiť hrad bezpečnejším pre návštevníkov, a to dobudovaním zábradlí, terénnych schodíkov a altánku alebo kosením areálu. Župa sumou 32-tisíc eur podporila pokračovanie rekonštrukcie pamiatkovo chráneného objektu synagógy v obci Šaštín-Stráže, kde pribudla prípojka na vodu a elektrinu a realizoval sa reštaurátorský výskum. V okrese Galanta kraj dotáciou vo výške 13-tisíc eur podporil energeticky samostatné športovisko Veslárskeho klubu Šintava. Finančná podpora v celkovej hodnote 58-tisíc eur z Fondu na rozvoj Trnavského kraja bola udelená aj na rozšírenie siete elektronabíjacích staníc na území kraja.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW