Župa označí ďalších 285 kilometrov cyklotrás

Trnavský samosprávny kraj vyznačí 160 kilometrov nových cykloturistických trás, teda takých, ktoré doteraz neboli povolené. Zároveň obnoví existujúce cykloturistické značenie na 125 kilometroch trás. Župa na tento účel vyčlenila sumu 95-tisíc eur.

„V rámci komplexného prístupu k rozvoju cyklistickej dopravy a turistiky plynulo pokračujeme vo vyznačovaní cykloturistických trás. Aktuálne sme pripravili dva nové balíky úsekov v celkovej dĺžke 285 kilometrov, pričom časť z nich v rámci medzinárodných cyklotrás prepája Trnavský kraj s Bratislavským, respektíve Nitrianskym. Dá sa tak povedať, že za predchádzajúcich päť rokov sme označili 616 kilometrov novo povolených trás a obnovili sme značenie na 473 kilometroch úsekov. Cykloturistickú infraštruktúru vylepšujeme aj smerovníkmi, informačnými tabuľami, veľkoplošnými mapami a ďalšími prvkami, akými sú napríklad servisné stojany,“ uviedla krajská cyklokoordinátorka Silvia Szokolová. 

Kraj vyznačí novo povolené cykloturistické trasy na Žitnom ostrove,  prepojí  medzinárodnú sieť pútnických cyklotrás SacraVelo v TTSK, ktorej 4,4 kilometra medzi Kyselicou a Báčom vybudovala trnavská župa s pomocou eurofondov. Vyznačená bude aj cezhraničná Cyrilometodská cesta v úseku od Trnavy po hranicu s Nitrianskym krajom. Obnovou cykloturistického značenia prejde napríklad okružná trasa popri Malom Dunaji s názvom Po stopách vodných mlynov, okruhy okolo Serede a Okoča, ako aj trasy okolo Váhu a Vodnej nádrže Kráľová.

„Celému procesu predchádzalo detailné zmapovanie úsekov. Realizácia značenia je naplánovaná do konca tohto roka. Po jej dokončení aktualizujeme mapy a trasy v textovej i grafickej podobe tak, aby boli dostupné širokej verejnosti. Aj takýmto spôsobom nasmerujeme domácich aj zahraničných cyklistov k sakrálnym a technickým pamiatkam v Trnave alebo na Žitnom ostrove. Rozvoj cestovného ruchu takto podporíme napríklad aj v okolí Váhu,“ dodala Szokolová.

Zoznam novopovolených cykloturistických trás v dĺžke 160 km, ktoré budú vyznačené:

1.Kukkonia trasy50 km
2.SacraVelo (napojenie Kyselica – Po stopách vodných mlynov)43 km
3.Cyrilometodská cesta, úsek Trnava – Nitra (hranica TTSK/NSK)42 km
4.SacraVelo (Kyselica – hranica TTSK/BSK)25 km

Zoznam existujúcich cykloturistických trás v dĺžke 125 km, na ktorých bude obnovené značenie:

1.Po stopách vodných mlynov64,2 km
2.Okočský okruh29,4 km
3.Okruh okolo Serede19,3 km
4.Galanta – Vodná nádrž Kráľová5,6 km
5.Okolo Váhu: Sereď – Stredný Čepeň4,6 km
6.Okolo Váhu: Dolná Streda1,4 km
7.Odbočka na Némethov mlyn0,2 km

Župa realizuje vlastné projekty výstavby cyklotrás, pričom veľkú časť z nich spolufinancuje z eurofondov. Od roku 2018 ide o deväť projektov na výstavbu 35 kilometrov cyklotrás v hodnote viac ako 8,2 milióna eur. Niektoré z týchto úsekov sú už zrealizované, iné sú vo fáze výberu zhotoviteľa stavebných prác.

Koncom mája tohto roka otvoril kraj 3,6-kilometrový úsek Vážskej cyklomagistrály od hranice Trenčianskeho s Trnavským krajom po Železný most v Piešťanoch. Aktuálne sa realizuje výstavba 1,7-kilometrového úseku medzi Sereďou a Šúrovcami. Na Záhorí župa začne s výstavbou úsekov Moravskej cyklomagistrály medzi Baťovým kanálom v Skalici a Holíčom v dĺžke 6,1 kilometra. Kraj má schválené spolufinancovanie aj na projekt dvoch cyklotrás medzi Brodským a slovensko-rakúskou hranicou v celkovej dĺžke 10,9 kilometra.

Neďalekú Lávku Veľkej Moravy medzi Kopčanmi a Mikulčicami môžu cyklisti využívať už od roku 2019. Z vlastného rozpočtu postaví trnavská župa napríklad 1,9 kilometra dlhý úsek cyklotrasy medzi Jaslovskými Bohunicami a atómovou elektrárňou. Dotáciami spolufinancuje výstavbu cyklotrás popri Klátovskom ramene Malého Dunaja a medzi Bohdanovcami nad Trnavou a Špačincami.

Pre zamestnancov vo verejnej správe vrátane obecných a miestnych samospráv župa pripravila Jesennú školu cyklodopravy. Účastníci sa od renomovaných slovenských a českých expertov dozvedia, ako zvýšiť bezpečnosť a komfort cyklistov a tiež, ako správne navrhovať cyklistickú infraštruktúru od A po Z.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW