Župa podporuje rozvoj cyklodopravy, pre obce vyhlásila grantovú výzvu na spolufinacovanie eurofondových projektov

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o grant z Fondu na rozvoj Trnavského kraja, o ktorý môžu požiadať obce a združenia obcí. Na projekty zamerané na vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v extravilánoch obcí, ktoré sú spolufinancované aj z eurofondov, župa vyčlenila 200-tisíc eur. O dotáciu je možné sa uchádzať do 30. júna 2022.

„V oblasti cyklistickej dopravy sme sa v ostatných rokoch pohli doslova míľovými krokmi. Okrem koncepčných dokumentov sme zabezpečili aj projektovú prípravu a realizáciu prvých úsekov cyklotrás. V snahe o ďalší rozvoj udržateľnej mobility a  sme pripravili nový dotačný nástroj. Adresne podporíme aktívne obce, ktoré na výstavbu cyklotrás získali príspevok z eurofondov. Až 200-tisíc eur máme pripravených na pokrytie častí projektov, ktoré obce spolufinancujú z vlastných zdrojov,“ informoval trnavský župan Jozef Viskupič.

O župné spolufinancovanie sa môžu uchádzať obce a združenia obcí na území kraja, ktoré majú schválené projekty v zmysle vybraných výziev Integrovaného regionálneho operačného programu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Prostriedky sú určené na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov, ktoré vznikli medzi januárom a novembrom tohto roka.

„Žiadosti vyhodnotíme a výsledky oznámime v priebehu augusta. Teším sa, že aj takouto formou spolupráce môžeme prispieť k zvýšeniu kvality cyklistickej infraštruktúry v Trnavskom kraji. Na výstavbu prepojení obcí a miest sa budeme zameriavať aj v budúcnosti. Aj závery unikátnej Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy v Trnavskom kraji, ktorú sme pripravili na základe dát spolu s Cyklokoalíciou, totiž smerujú ku koncentrácii výstavby cyklistickej infraštruktúry v blízkosti sídiel. Práve tam má rozvoj nemotorového a ekologického spôsobu dopravy najväčší ekonomický a najmä spoločenský úžitok,“ povedala Cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová.

Znenie výzvy, elektronický formulár na podávanie žiadostí a súvisiace dokumenty sú k dispozícii na https://esluzby.trnava-vuc.sk/detail-sluzby?code=dotacie-r2022.

Župa realizuje aj vlastné projekty výstavby cyklotrás. Veľkú časť z nich spolufinancuje z eurofondov. Koncom mája kraj otvoril 3,6-kilometrový úsek Vážskej cyklomagistrály od hranice Trenčianskeho s Trnavským krajom po Železný most v Piešťanoch. Nasledovať bude výstavba 1,7-kilometrového úseku medzi Šúrovcami a Sereďou. Na Záhorí župa začne s výstavbou úsekov Moravskej cyklomagistrály medzi Baťovým kanálom v Skalici a Malou vodnou elektrárňou v Holíči v dĺžke 6,1 kilometra. Kraj má schválené spolufinancovanie aj na projekt dvoch cyklotrás medzi Brodským a slovensko-rakúskou hranicou v celkovej dĺžke 8,1 kilometra. Z vlastného rozpočtu trnavská župa postaví napríklad 1,9 kilometra dlhý úsek cyklotrasy medzi Jaslovskými Bohunicami a atómovou elektrárňou.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW