Župa pokračuje v motivačnom programe pre všeobecných lekárov, poskytne im dotácie až do 200-tisíc eur

Trnavský samosprávny kraj aj v roku 2023 podporí rozvoj zdravotníctva na svojom území dotáciami v sume 200-tisíc eur. Cieľom motivačného programu je zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ako aj prispieť k zabezpečeniu plynulej personálnej obmeny všeobecných lekárov. Tohtoročnou novinkou je zvýšenie príspevku k mzde rezidenta, ako aj predĺženie lehoty na podanie žiadosti. Záujemcovia môžu žiadosti o dotácie podávať od 1. marca 2023.

„Medzi najväčšie priority župy patrí starostlivosť a ochrana zdravia obyvateľov. Minulý rok sme sa opäť stali poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a otvorili nové zdravotnícke centrum. Okrem toho, sme pripravili stratégiu rozvoja zdravotníctva, ktorej realizácia prispeje k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti, predovšetkým v ambulanciách. Priemerný vek lekárov v našej župe sa dlhodobo zvyšuje. V prípade všeobecných lekárov pre dospelých to je 56 a detských až 63 rokov. Aj preto sme sa rozhodli pokračovať v motivácii nových lekárov formou dotácií v celkovom objeme 200-tisíc eur. Tie sú určené na založenie alebo vybavenie ambulancie, respektíve na príspevok k platu rezidentov, ktorí sa pripravujú na atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo. Chceme tak zabezpečiť zachovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Trnavského kraja, “ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že župa perspektívne počíta s vytvorením podobného mechanizmu aj na podporu lekárov, a to špecialistov v odbornostiach, ktoré sú podľa pripravovaného strategického dokumentu nedostatkové.

Krajskí poslanci na svojom februárovom zasadnutí schválili úpravu podmienok všeobecne záväzného nariadenia na základe skúseností z aplikačnej praxe. Ako uviedla riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová, „výučbové zariadenie si ako zamestnávateľ zrážalo z poskytnutého príspevku k mzde rezidenta pripravujúceho sa na atestáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria odvody poistného. Zvyšujeme preto príspevok k mzde rezidenta zo 700 eur na 1.000 eur. Zároveň, v záujme rozšírenia okruhu potenciálnych žiadateľov o dotáciu, predlžujeme lehotu na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z dvoch na šesť mesiacov od vydania povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.“

Do výzvy sa môžu žiadatelia zapojiť celoročne, a to v piatich kategóriách podľa zaradenia a potreby. Žiadosti o dotácie sa podávajú elektronicky a sú vyhodnocované priebežne. Žiadateľmi môžu byť právnické osoby alebo fyzické osoby a aj podnikatelia, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na území kraja.

Prehľad jednotlivých druhov dotácií:

1, Jednorazový príspevok pre výučbové zdravotnícke zariadenie v maximálnej výške 5-tisíc eur.

2, Príspevok k mzde rezidenta pripravujúceho sa na atestáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria v maximálnej výške 10.000 eur za kalendárny rok (t. j. 1.000 eur mesačne).

3, Jednorazový náborový príspevok pre poskytovateľa – špecialistu po prevzatí ambulancie od poskytovateľa – všeobecného lekára pre dospelých (VLD) alebo poskytovateľa všeobecných lekárov pre deti a dorast (VLDD) alebo po zmene už jemu skôr vydaného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (zmena/rozšírenie odborného zamerania o všeobecnú ambulanciu alebo všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast) v maximálnej výške 5-tisíc eur.

4, Jednorazový príspevok pre nového poskytovateľa VLD alebo nového poskytovateľa VLDD na vybavenie ambulancie po predchádzajúcom lekárovi v maximálnej výške 15-tisíc eur.

5, Jednorazový príspevok pre lekára po absolvovaní atestácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria na vybavenie novej ambulancie (tzv. na zelenej lúke) v maximálnej výške 20-tisíc eur.

Konkrétne informácie o poskytovaní dotácií sú zverejnené na webovej stránke župy.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW