Župa pokračuje v podpore regionálneho rozvoja a turizmu. Vyčlenila na to pol milióna eur

Trnavský samosprávny kraj otvoril dotačnú výzvu na podporu regionálneho rozvoja a turizmu na jeho území. Medzi miestne akčné skupiny či občianske združenia rozdelí financie v objeme 500-tisíc eur. Cieľom je podpora projektov zameraných na zvyšovanie atraktivity územia a na rozvoj cestovného ruchu v regiónoch kraja. Žiadosti je možné posielať elektronicky do 24. marca 2023.

„Jednou z našich dlhodobých priorít je rozvoj cestovného ruchu, turizmu a zvyšovania atraktivity Trnavského kraja. Aj vďaka zodpovednému hospodáreniu župy môžeme v podpore takýchto aktivít pokračovať. Opäť sme sa rozhodli vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci podpory regionálneho rozvoja v Trnavskom kraji a medzi miestne akčné skupiny či občianske združenia rozdelíme až pol milióna eur. Po skúsenostiach z minulých rokov som presvedčený, že podporené projekty majú zmysel. Zvyšujú kvalitu života a podporia podnikanie aj zamestnanosť,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Oblasti, v ktorých môžu byť projekty úspešné sa týkajú všeobecného rozvoja regiónov. Ide napríklad o zvyšovanie atraktivity územia rekonštrukciou národných kultúrnych pamiatok, rozvoj a budovanie infraštruktúry cestovného ruchu, nákup zariadení a materiálu pre potreby budovania a rozšírenia cestovného ruchu zameraného na zážitkovú turistiku, ale aj o vývoj a realizáciu aplikácií v oblasti zlepšenia kvality života a propagáciu regionálnych produktov.

„Oprávnenými žiadateľmi sú miestne akčné skupiny, oblastné organizácie cestovného ruchu, rôzne občianske združenia, ale aj neziskové organizácie. V tomto prípade môžu získať dotáciu v minimálnej hodnote 3-tisíc eur a v maximálnej až do výšky 50-tisíc eur. Navyše, v kontexte náročnej hospodárskej situácie sa župa rozhodla znížiť mieru spolufinancovania žiadateľov, pričom ide o pokles z 10 na 5 % z celkovej výšky poskytnutej dotácie, upresnil vedúci Organizačného oddelenia Úradu TTSK Ján Raclavský s tým, že celková alokácia je regionálne rozdelená po okresoch, a to na základe počtu ich obyvateľov.

Záujemcovia môžu žiadosti predkladať elektronicky cez formulár dostupný na webovej stránke župy. Jednou z povinných príloh je aj potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace. Žiadatelia majú možnosť prihlásiť svoje projekty do 24. marca 2023 s tým, že o pridelení dotácií bude krajské zastupiteľstvo rozhodovať na svojom májovom zasadnutí.

V sume viac ako 45-tisíc eur trnavská župa v roku 2022 podporila projekt s názvom Rozvoj cestovného ruchu Malého Dunaja –Tomášikovo, v rámci ktorého boli zakúpené športové potreby, bicykle, kanoe a vybudovaná bola aj požičovňa bicyklov a kanoe.

Rekreačné stredisko Gazárka v Šaštíne – Strážach získalo od župy viac ako 15-tisíc eur na projekt vybudovania nového lanového parku, ktorý je situovaný v športovo-zábavnom areáli v rekreačnej oblasti Gazárka. Areál disponuje dvomi tenisovými kurtmi, detským ihriskom, vonkajším fitnes i oddychovou zónou so záhradným grilom. Okrem individuálnych voľnočasových aktivít je areál využívaný aj na kultúrne podujatia mesta Šaštín-Stráže, či letné kino.

Trnavská župa finančne podporila aj aktivitu Klubu slovenských turistov Tesla Piešťany. Vďaka financiám vo výške 10-tisíc eur bola vypracovaná projektová dokumentácia Rozhľadne Zlatý Vrch. V tomto roku plánuje klub s realizáciou projektu pokračovať.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW