Župa pokračuje v rozvoji športovej infraštruktúry vo všetkých okresoch, dokončila rekonštrukciu plavární v Dunajskej Strede a Galante

25.10.2022

Trnavský samosprávny kraj napĺňa svoj viacročný plán výstavby a modernizácie  telocviční a športovísk pri svojich 13 stredných školách vo všetkých siedmich okresoch. Aktuálne dokončil rekonštrukciu plavární na SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede a na Gymnáziu Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským v Galante.

Stavebné práce na projekte v Dunajskej Strede zahŕňali zateplenie objektu, výmenu rozvodov, osvetlenia a vzduchotechniky. Rekonštrukciou prešla aj fínska sauna, pribudla parná a infra sauna. Pre stredoškolákov, žiakov základných škôl, členov športových klubov a verejnosť by mala byť otvorená 7. novembra 2022.

Na gymnáziu v Galante bola dokončená realizácia druhej etapy rekonštrukcie plavárne, v rámci ktorej sa vymenilo potrubie, obklady, pribudli protišmykové podlahy aj podlahové vykurovanie a zároveň bol celý objekt aj zateplený. Otvorená by mala byť koncom tohto roka.

„Pre študentov, pedagógov, aj širokú verejnosť postupne staviame nové a rekonštruujeme existujúce telocvične a športoviská. Takto rozvíjame všetkých sedem okresov a zatraktívňujeme štúdium na našich stredných školách. Nová telocvičňa pribudla v Gbeloch, kde na ňu čakali 75 rokov. Sme tesne pred dokončením výstavby telocvične v Dunajskej Strede v hodnote takmer milión eur a ďalšiu začíname stavať v Senici,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Telocvičňa pri Gymnáziu Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede bude mať popri multifunkčnej športovej ploche aj sociálne zázemie so šatňami, sprchami a toaletami, ako aj miestnosť s náradím. Na poschodí pribudne strojovňa pre vzduchotechniku, technická miestnosť a učebňa gymnastiky.

Na začiatku školského roka 2022/2023 bol slávnostne otvorený zmodernizovaný športový areál pri Spojenej škole Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede, v ktorom vzniklo nové multifunkčné ihrisko, atletická dráha, priestor pre skok do diaľky a vrh guľou. Ihrisko má vyznačené čiary pre viacero športov, pribudlo tiež nové osvetlenie a bezpečnostné oplotenie. Rekonštrukciou prešla aj atletická dráha. Župa do tohto projektu z rozpočtu investovala 189-tisíc eur. Investícia nadviazala na minuloročnú modernizáciu telocvične, ktorá bola aj zateplená.

Kraj zrekonštruoval aj športovisko pri Gymnáziu Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. Začiatkom školského roka 2022/2023 bola ukončená druhá etapa modernizácie, ktorá sa týkala priľahlého basketbalového a volejbalového ihriska. Celková cena prác dosiahla 235-tisíc eur.

Župa navyše mestu Dunajská Streda prispela 200-tisíc eur na zastrešenie ľadovej plochy.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend